HAN��CUR 25 EC

HANİCUR 25 EC

HANİCUR 25 EC

HANİCUR 25 EC

HANİCUR 25 EC

HANİCUR 25 EC

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

LİTREDE 250 gr TEBUCONAZOLE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Buğday Külleme (Erysiphe graminis) 75 ml / da 35 gün
Pas(Puccinia tritici striiformis)
Domates Erken Yaprak Yanıklığı 
(Alternaria solani)
50 ml / 100 L su 7 gün
Turunçgiller Kahverengi Leke Hastalığı
(Alternaria alternata f.sp. citri)
100 ml / 100 L su 21 gün
Bağ Külleme
(Uncinula necator)
40 ml / 100 L su 21 gün

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç ayrı kapta,bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır.Deponun geri kalan kısmı aletin karıştırıcısı çalıştırılarak gerekli miktar su ile doldurulur.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Buğdayda külleme : Hastalık görülür görülmez veya fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.

Pas: Mücadele,hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak ilk pas lekeleri görülmeye başlandığında uygulanır.

Domateslerde erken yaprak yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde 10-14 gün aralıklarla bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.

Turunçgillerde alternaria yanıklığı : Hastalık görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

Bağda külleme:

1.ilaçlama,çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince,

2.ilaçlama,çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların saçma tanesi iriliğini aldığı zaman,

3. ve diğer ilaçlamalar,2.ilaçlamadan sonra ,kullanılan ilacın etki süresi, ekolojik koşullar ve hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

 

Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlar dışındaki formülasyonlarla karışabilir.Ön karışım testi yapılmalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

HANİCUR 25 EC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 25.05.2010 tarih ve 7745 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.