P��LERSALT

PİLERSALT

PİLERSALT

PİLERSALT

PİLERSALT

PİLERSALT

    TUZLULUK GİDERİCİ - pH DÜŞÜRÜCÜ

ÖZELLİKLER:

İlaç veya gübreler genelde artezyen ve kuyu suları ile hazırlanır. Bu sular genelde pH’ ı  yüksek ve sert sulardır. pH’ı yüksek sular hazırlanan ilaç ve gübrenin tank içinde dengede kalmasına mani olabilir.Yüksek pH’lı sularla hazırlanan ilaçların bozulma süresi hızlanır ve etki süresi kısalır. Bu durumu ortadan kaldırmak için suların pH’nın ayarlanması , denge de ve stabil kalması gereklidir.

 

?PİLERSALT  bu sorunları çözerek ilaçlama tankındaki çözeltinin daha uzun süre korunmasını  sağlar.

?PİLERSALT, atılan ilaçların daha uzun etki süresinin olması, gübrelerin daha kolay alınmasını sağlayarak verim için gereklidir. 

?PİLERSALT  bu sorunları çözer ve verim alınmasını sağlar.

?Taban gübresi ile gelen ve toprakta bulunan tuzlanmayı (sodik tuzlanma) engeller.

?Topraktaki sodyum iyonlarını kalsiyum iyonları ile yer değiştirerek topraktaki sodyum konsantrasyonunu düşürür ve tuzlanmanın olumsuz etkisini azaltır.

? İlaç çözeltisi hazırlama da suyu yumuşatır, çözülmeyi arttırır.İlaç çözeltisinin pH’ının stabil kalmasını sağlar, ani pH değişliklerine mani olarak ilacın daha uzun süre etki etmesini sağlar.

?Toprak pH’ını düzenler.

?Suyun sertliğini giderir.

?Damlama borularının tıkanmasını önler, tıkanmış boruların açılmasını sağlar.

 

KULLANMA ŞEKLİ:

Can suyundan dekara 1,5 – 2 litre verilmesi durumunda tuzdan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır. Fidan kökleri çok daha hızlı ve sağlıklı gelişir.

 

UYARILAR:

-Çok soğukta ve çok sıcakta bırakmayınız.

-Çocuklardan uzak tutunuz.

-Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

-Kullanım sırasında eldiven ve gözlük kullanınız.

-Göze teması halinde bol su ile yıkayınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.