ROSESYL

ROSESYL

ROSESYL

ROSESYL

ROSESYL

ROSESYL

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

LİTREDE 150 gr PROPICONAZOLE+150 gr DIFENOCONAZOLE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Şekerpancarı Pancar yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)
30 ml / da 21 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi
(Septoria tritici)
40 ml / da 21 gün
Pas
(Puccinia spp.)
Külleme 
(Erysiphe graminis f.sp tritici)
50 ml / da
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı
(Alternaria alternarnata f.sp.citri)
50 ml / 100 lt su 21 gün
Antep fıstığı Karazenk
(Septoria pistaciae)
50 ml / 100 lt su 21 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria cucumerina)
50 ml / da 21 gün

 

ÖZELLİKLER:

Şekerpancarı,buğday,turunçgiller,Antep fıstığı ve karpuzda kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungusittir.

 

ETKİ ŞEKLİ:

ROSESYL ilacında bulunan propiconazole ve difenoconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır ve fungal etmenlerle bitkiye girişi(penetrasyon) ve haustorya teşekkülü sırasında müdehale eder.Her iki aktif madde hücre çeperlerinde siterol biyosentezini engelleyerek fungal etmenlerin gelişimini önler.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır.Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Şekerpancarı:İlaçlama hastalık henüz çıkmadan koruyucu olarak yapılmalı,gerektiğinde 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Buğday:Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı,gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Turunçgiller: İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Antep fıstığı: Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenemeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır.Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.

Karpuz: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Pek çok zirai mücadele ilacı ile karışabilir.Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı,ufak çapta yapılan bir karışımla gözlenmelidir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

ROSESYL Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 23.02.2011 tarih ve 8228 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve 2008 69120 sayılı tescil belgesini haizdir.