KEERMONY

KEERMONY

KEERMONY

KEERMONY

KEERMONY

KEERMONY

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 70 THIOPHANATE METHYL ISLANABİLİR TOZ (WP)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR 

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Külleme
(Podosphaera leurotricha)
Armut Karaleke
(Venturia pirina)
60 gr / 100 lt su 14 gün
*Kabakgiller Külleme
(Erysiphe cichoracearum)
40 gr / 100 lt su 4 gün
Pancar Yaprak lekesi
(Cercospora beticola)
40 gr / 100 lt su 21 gün
Şeftali Monilya
(Monilia laxa)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Kayısı Monilya
(Sclerotinia laxa)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Kiraz ve Vişne Monilya
(Sclerotinia laxa)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Yeni Dünya Karaleke
(Venturia inaequalis var. eribotryae)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Ayva Monilya
(Sclerotinia linhartiana)
60 gr / 100 lt su 14 gün
Bağ Külleme
(Uncinula necator)
100 gr / 100 lt su 14 gün
Turunçgil
(meyve enfeksiyonları)
Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması
(Phytophthora citrophthora)
60 gr / 100 lt su 3 gün

 

*Kabakgillerde Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde tavsiye edilmemelidir.

 

ÖZELLİKLER :

KEERMONY Mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.İlaçlama esnasında bitkiler kaplama ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yüksek basınçlı pulverizatörler ile yapılmalıdır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Elmada Karaleke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama çiçekler ayrı ayrı görülünce, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4 ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişmesine ve hava şartlarına göre yapılır.

Elmada Külleme: 1. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde 2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğü dönemde  3. ve diğer ilaçlamalar ise Mayıs ayı sonuna kadar birer hafta, Haziran ayının üçüncü haftası sonuna kadar 10’ar gün ara ile yapılmalıdır.

Armutta Karaleke: 1. ilaçlama çiçek tomurcukları patlamak üzereyken, 2.ilaçlama beyaz rozet devresinde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 80-90 dökülünce 4. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişmesine ve hava şartlarına göre yapılır.

Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Monilya: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte).

 

Ayvada Monilya: 1.İlaçlama: çiçeklerin %5’i açtığında, 2.İlaçlama: çiçeklerin %50 si açtığında, 3.İlaçlama: tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Yeni Dünyada Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4.ve diğer ilaçlamalar hastalığın durumuna göre hasada 20 gün kalana kadar uygulanır.

Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 15 gün ara ile 2-5 ilaçlama yapılmalıdır.

Şekerpancarında Yaprak Leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların %5’inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Bağda Külleme: 1.ilaçlama: Sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca 2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğü dönemde, 3. ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi, bölgelerin meteorolojik ve ekolojik koşullarıyla birlikte tanelere ben düşme dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.

Turunçgillerde Meyve Enfeksiyonları:  Sonbaharda ilk yağmurlardan hemen sonra birinci ilaçlama,havaların yağışlı gitmesi durumunda 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına ve sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

KEERMONY  markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 05.07.2011 tarih ve 2011 56473 sayılı tescil belgesini haizdir.