EL-NATH

EL-NATH

EL-NATH

EL-NATH

EL-NATH

EL-NATH

EL-NATH

 İNSEKTİSİT

Litrede  240 g Thiamethoxam Süspansiyon Konsantre (SC)   

 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ  ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Ve Dönemi

Son ilaçlama

İle Hasat

Arasındaki

Süre

Pamuk

Pamuk yaprak biti 

(Aphis gossypii)

20 ml / da

Nimf-Ergin

       28 gün

Patlıcan

(Tarla)

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

 

30 ml /da

Ergin-Larva

 

5 gün

Domates

(Tarla)

Yaprak biti

(Myzus persicae)

15 ml / da

Nimf-Ergin

5 gün

Domates

(Sera)

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

 

100 ml /da

Ergin-Larva

(Damla sulama)

 

5 gün

Biber

(Sera)

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

 

100 ml /da

Ergin-Larva

(Damla sulama)

5 gün

Tütün

Yaprak biti

(Myzus persicae)

15 ml / da

Nimf-Ergin

5 gün

Şeftali

Şeftali yaprak biti

(Myzus persicae)

10 ml / 100 l su

Ergin

14 gün

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

25 ml / 100 l su

Nimf

14 gün

Marul

Yaprak biti 

(Aphis gossypii)

20 ml / da

7 gün

Elma

Yeşil yaprak biti

(Aphis pomi)

15 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

14 gün

Hıyar

(Sera)

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

 

100 ml /da

Ergin-Larva

(Damla sulama)

3gün

 

İlacın Özellikleri ve Etki Şekli: EL-NATH ilacının etkili maddesi "thiamethoxam"

zararlılara hem temas hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup,

böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir.Bitki aksamı tarafından alınan etkili

madde süratle kotiledon ,taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir.Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz.Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız.İlaçlı mahlül bekletilmeden kullanılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için ,önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgüne ıslatılır.Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır.Sonra bu ön karışım,yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur.Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır.İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk : Fide devresinde %50 bulaşık fide ,tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Tütün-Yaprak Biti: Bir yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti (nimf veya ergin)görüldüğünde üstten ilaçlamaya başlanır.

Tütün-Telkurdu:Metrekarede 6-15 adet veya daha fazla telkurdu larvası saptandığında sulama suyu ile ilaçlama yapılır.

Şeftali: 100 adet sürgünün 7’si bulaşık olduğunda ve erginlerin 3 / 4 ’ünün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

Domates (sera),Biber (sera) ve Hıyar (sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’ u geçmemelidir.

Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerinin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde, sürgünlerin %15 ’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir.

Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.

Elma: Sürgünlerin % 15’inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EL-NATH (Thiamethoxam) , isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 4A  olarak sınıflandırılmış bir insektisittir..Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EL-NATH (Thiamethoxam) 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

EL-NATH , depo karışımı olarak kullanılacaksa,

EL-NATH ‘dan önce ‘’Suda erir ambalajlı‘ (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra EL-NATH tanka ilave edilir. EL-NATH yaygın olarak kullanılan birçok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.Derhal işi bırakınız ,doktor çağırınız ,ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.Şayet ilaç yutulmuşsa ve hasta baygın değilse kusturunuz.Baygın hastaya ağızdan hiçbirşey vermeyiniz.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114 (Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Balıklara ve arılara zehirlidir.
  • Kalan ilaç mahlülünü kuyu,havuz,çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
  • Yeni ilaçlanana sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.