CONARC

CONARC

CONARC

CONARC

CONARC

CONARC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

% 50 KRESOXIM METHYL SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
15 gr/100 lt su 35 gün
Bağ Külleme
(Uncinula necator)
20 gr/100 lt su 35 gün
Kabakgiller 
(Hıyar,kabak,
kavun, karpuz)
Külleme
(Erysiphe sp.Sphaerotheca sp.)
25 gr/100 lt su 3 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı
(Alternaria alternata f. sp. citri)
25 gr/100 lt su 35 gün

 

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ :

Koruyucu özellikte bir fungusittir. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyve üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır.Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisini etkilemez.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.     

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Bitkinin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama ilaçlama yapılması gerekir.

ELMA’da :

1. ilaçlama çiçek gözleri kabarınca,

2. ilaçlama çiçek gözleri kabarınca,

3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde yapılır.

Sonraki ilaçlamalar 10-14 gün arayla yapılır.

BAĞ’da :

1. ilaçlama sürgünler 20-30 cm boya erişince ,

2. ilaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca yapılır. Sonraki ilaçlamalar 10-14 gün arayla yapılır.

KABAKGİLLER’de : İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalara 7-10 gün arayla devam edilir.

TURUNÇGILLER’de :Sürgünler 5-10 cm boyuna erişince ve ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 14-15 gün arayla devam edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen insektisit ,fungisitlerin çoğuyla ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

CONARC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 14.07.2010 tarih ve 7866 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir. MarkamızTürk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve

2008 69118 sayılı tescil belgesini haizdir.