RASTABAN

RASTABAN

RASTABAN

RASTABAN

RASTABAN

RASTABAN

RASTABAN

Herbisit (Yabancı ot İlacı)

 

452.42 g/l 2,4-D  EHE  +   6.25 g/ l Florasulam      Süspo  Emülsiyon (SE)

 

                 KULLANILACAĞI BİTKİLER  ve YABANCI OTLAR

Bitki

 Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Arpa

Kan damlası (Adonis aestivalis)

Sığır dili (Anchusa azurea)

Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)

Yabani tere (Cardaria draba)

Boynuz otu (Cerastium dicothomum)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)

Sarkık meyveli yavru ağzı

(Hypecoum pendulum)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Uzun meyveli bülbül otu

(Sisymbrium altissimum)

Kaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)

Adi fiğ (Vicia sativa)

50 ml / da

 

 

14 gün

 

 

Buğday

Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia)

Saka dikeni (Carduus picnocephalus)

Tarla hazeranı ( Consolida regalis)

Boynuzlu yoğurt otu

(Galium tricornutum)

Çoban değneği (Polygonum bellardii)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Parmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos)

60 ml / da

14 gün

Buğday

Arpa

Kekre (Acroptilon repens)

Kokarot (Bifora radians)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu ballıbabası

(Wiedemannia orientalis)

70 ml / da

 

14 gün

 

Mısır*

İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

 (Amaranthus retroflexus)

Uzun loğusa otu (Aristolochia clematitis)

Sirken (Chenopodium album)

Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)

Dil kanatan (Galium aparine)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Gece sefası (Ipomea stolonifera)

Adi soda otu (Salsola kali)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

70 ml / da

14 gün

Mısır*

Kekre (Acroptilon repens)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

80 ml / da

14 gün

 

*Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama Aletinin Kalibrasyon : Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2 ) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir.Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi),memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır.

İlaçlama aletinin tankı ilaçsız temiz suyla doldurulur.İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir.Islatılan alan ölçülür.Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilaç hesaplanır ve "Kullanma Şekli" kısmında anlatıldığı gibi ilaçlama aletine atılır.Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

RASTABAN suspo emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan, ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç,başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür.Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Hububat ilaçlamasında dekara 20-40 lt su ile uygulama  tavsiye edilir.

 

İLAÇLAMA  ZAMANI

HUBUBAT (Buğday,Arpa) : Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden,hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır.Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez.Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

MISIR : Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı ,yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır.Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir.Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz,Güneydoğu ve Ege Bölgeleri’nde kullanılması tavsiye edilmez.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RASTABAN (2,4-D EHE +Florasulam ), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu O4 ve 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için

RASTABAN (2,4-D EHE +Florasulam )’ ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği

durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O4 ve 2   harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

            

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez.Cypermethrin + Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-ethyl terkipli ilaçlarla karıştırılarak uygulanabilir.Azot,Fosfat ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle, geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışabilirliği küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın.İlaçla bulaşık elbiselerini derhal çıkarın.Deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabun ile yıkayın.Hastayı sakin bir yere götürün.Hastayı doktora götürürken ilaç ambalajını veya etiketini birlikte götürün.İlacın yutulması halinde hastayı kusturmayın.İlacın mideden tahliyesine doktor karar vermelidir.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114 (Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Herbisit uygulamalarında yelpaze huzmeli (Tee-jet) meme kullanılması tavsiye edilir.
  • İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile ilgili olup,en iyi etki dekara asgari 20 litre su kullanıldığı zaman alınır.
  • En iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü,hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
  • Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için,ilaçlamadan önce veya sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.