CELDEX

CELDEX

CELDEX

CELDEX

CELDEX

CELDEX

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 50 IPRODIONE ISLANABİLİR TOZ (WP)


KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Bağ Kurşuni küf 
(Botrytis cinerea)
75 gr/100 lt. su 14
Domates Kurşuni küf 
(Botrytis cinerea)
75 gr/100 lt. su 7
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
100 gr / 100 lt. su
Hıyar Beyaz çürüklük
(Sclerotinia sclerotiorum)
75 gr/100 lt. su 7
Kayısı Çiçek monilyası
(Monilia laxa)
150 gr/100 lt. su 14
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı 
(Alternaria alternata f. sp. citri)
100 gr/100 lt. su 14

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Bağda kurşuni küfe karşı ;üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce ilaçlamaya başlanmalıdır.

Domateste kurşuni küfe karşı ;çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır,10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

Domateste erken yaprak yanıklığına karşı ;ilk lekeler görülünce başlanır.

Hıyarda beyaz çürüklüğe karşı ;ilk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır.

Kayısıda monilyaya karşı ;

1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında(%5-10 çiçekteyken)

2.ilaçlama tam çiçekteyken(%90-100 çiçekteyken) yapılır.

Turunçgilde kahverengi lekeye karşı ;ilkbaharda bulaşmaların görülmesiyle birlikte 10 gün arayla yapılmalıdır.

 

Uzun süre tekrarlı ilaçlamalardan sonra hastalık etmenleri ilaca karşı direnç kazanabilir.Bunu önlemek için CELDEX ile 2 uygulamadan sonra araya kontakt  bir fungusit uygulaması yapılması önerilir.

 

İlacın uygulamaya hazırlanması :

Gerekli miktardaki ilaç ,az bir suyla bulamaç haline getirilir.Yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilir ve karıştırıcısı çalıştırılır ve tank su ile tamamlanır.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı dışındaki fungusitler,İnsektisitler ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.Büyük miktarda karışım yapılmadan önce bir fiziksel karışabilirlik testi yapılması önerilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

 Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

CELDEX Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 21.12.2010 tarih ve 8123 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve

2008 69122 sayılı tescil belgesini haizdir.