DUALCOM

DUALCOM

DUALCOM

DUALCOM

DUALCOM

DUALCOM

HERBİSİT ( YABANCIOT İLACI)

LİTREDE   50 gr QUIZALOFOP-P-ETHYL EMÜLSİYON KONSANTRE (EC) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI YABANCIOT ADI KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
Kırmızı 
Mercimek
Adi ayrık
(Agropyron repens)
100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken,yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası
Yabani yulaf
(Avena sterilis)
75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde,çıkış sonrası
Tilki kuyruğu
(Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday
(Triticum drum)
Kendi gelen arpa
(Hordeum vulgare)
Pamuk Kanyaş
(Sorghum halepense)
75-100 ml/daTohumdan gelenlerde düşük,Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya
fasulyesi
Darıcan,cinek otu
(Echinochloa crus-galli)
100 ml /da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
Kara darı
(Panicum spp.)
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Köpek dişi ayrığı
(Cynodon dactylon)
Tilki kuyruğu
(Alopecurus spp.)
Yabani kuşyemi
(Phalaris sp.)
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı
(Cynodon dactylon)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde , çıkış sonrası
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Yapışkan darı
(Seteria sp.)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Tilki kuyruğu
(Alopecurus spp.)
Çayır püskülü
(Poa sp.)
Brom
(Bromus sp.)
Yabani arpa
(Hordeum sp.)
Kara darı
(Panicum spp.)
Domates Köpek dişi ayrığı
(Cynodon dactylon)
100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda ve , otlar 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Bağ Köpek dişi ayrığı
(Cynodon dactylon)
100 ml/da Köpek dişi 15-20 cm , kanyaş 2- 3 kardeşte iken
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Şeker
Pancarı
Yabani yulaf
(Avena fatua)
75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek dozda uygulanır.
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Hububat halazası
(Alepecuros myosuroides)
Brom
( Bromus tectorum)
Soğan Kanyaş Geliç
(Sorghum halepense)
100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda iken, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda iken
Darıcan
( Echinochloa crus-galli)
Yapışkan darı
(Setaria sp.)

 

KULLANMA ŞEKLİ :

İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların  30 cm oldukları devredir.) otların üzerine  püskürtülmek suretiyle kullanılır.İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

 

İlacın uygulamaya hazırlanması :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda DUALCOM ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan karışım depoya dökülür ve kalan gerekli su miktarı karıştırılarak depoya ilave edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

DUALCOM  Şeker pancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Phenmediphame,Dichlorpicolinic acid,Chloridazon gibi herbisitlere karışabilir.Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

DUALCOM, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 02.12.2010 tarih ve 8081 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 21.08.2008 tarih ve 2008 49944 sayılı tescil belgesini haizdir.