CAMUKA

CAMUKA

CAMUKA

CAMUKA

CAMUKA

CAMUKA

CAMUKA

İnsektisit (Böcek İlacı)

 150 g/l   Indoxacarb          Akıcı Konsantre (SC)

 

İLACIN ÖZELLİKLERİ: CAMUKA akıcı konsantre formülasyonunda bağ, pamuk, mısır, domates, elma ve fındıkta zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir.Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir.

CAMUKA böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir sürre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır .24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür.

CAMUKA  ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı adı

Dozu

Son ilaçlama

Hasat

Arasındaki

Süre

Bağ

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 ml / 100 lt. su,

Larva

 

        3 gün

(sofralık üzüm)

      10 gün

(şaraplık üzüm)

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

 

45 ml / da, Larva

 

40 ml / da, Larva

14 gün

Mısır

Mısır koçan kurdu

(Sesamia nonagrioides)

Mısır kurdu

(Ostrina nubilalis)

30 ml / da, Larva

 

30 ml / da, Larva

 

3 gün

Domates

 

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

40 ml / da (tarla),

Larva

35 ml / 100 lt. su

(sera),Larva

3 gün

Elma

Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

35 ml / 100 lt. su

Yumurta,Larva

14 gün

Fındık

Fındık kurdu

(Curculio nucum)

45 ml / da,Ergin

14 gün

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlacı  hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz.İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz.CAMUKA kutusunun kapağını açmadan önce iyice çalkalayınız.Gerekli miktardaki ilaç küçük bir kapta su içinde iyice karıştırılır ve bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır.Daha sonra gerekli miktardaki suyu karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama aletinin deposuna ekleyiniz.İlaçlama boyunca karıştırıcıyı çalıştırmaya devam ediniz.

Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacaksa aletin deposuna önce CAMUKA konulmalı daha sonra diğer ilaçlar eklenmelidir.Gereğinden fazla ilacı ilaçlama için hazırlamayınız.İlaçlamanın usulüne uygun olarak yapılabilmesi amacıyla ilaçlamaya başlamadan önce 1 da için gerekli su miktarını belirleyebilmek için ayrı bir yerde kalibrasyon yapılması ve ilaçlamanın bu kalibrasyonla uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Salkım Güvesi: Sezon içinde sofralık üzümlerde 6,şaraplık üzümlerde ise 3 uygulamaya kadar ilaçlama tekrarlanabilir.Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir.En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır.Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla,yeni bırakılacak yumurtalara karşı  da kontrol sağlanır.Zararlı yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk Yaprak Kurdu: Pamukta yeşilkurt ve Yaprak kurdu (Prodenya) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir.En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur,buna rağmen zararlıların tüm larva dönemlerine etkilidir.Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.Pamukta sezon içinde aynı yerde 4’ten fazla CAMUKA uygulaması yapmayınız.

Mısır Koçan Kurdu ve Mısır Kurdu: Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 3 ilaçlama yapılır.

Domateste Yeşilkurt ve Pamuk yaprak Kurdu: En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur.Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.Sezon içinde aynı yerde domateste 4’ten fazla CAMUKA uygulaması yapmayınız.

Elma İç Kurdu: CAMUKA elma iç kurdu zararlısının hem larva hem de yumurtalarına etkilidir.Bu zararlı ile mücadelede en yüksek etki için ilacın yumurtalarının hedef alınması tavsiye edilir.İlaçlama zamanının tesbiti için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli ,yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır.

Genel olarak zararlının 1. dölüne karşı ilk ilaçlama,ilk ergin uçuşları başladıktan (tuzaklarda ilk ergin kelebekler yakalandıktan) 6-7 gün sonra ,ilk yumurtalar görüldüğünde yapılmalı ,böylece zararlının yumurtaları öldürülerek larvanın meyve içine girmesi ve zarar yapması engellenmelidir.İlacın etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır.İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilir.

Fındık Kurdu: Sezon içinde fındıkların mercimek iriliğinde olduğu dönemde ilaçlamalar için uyarı verilir verilmez bir ilaçlama yapılır.İlaçlama sırasında fındık bitkilerinin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli,iyi bir kaplama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CAMUKA (Indoxacarb ), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 22A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için , CAMUKA (Indoxacarb )‘nın  aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bilinen pek çok fungusit ve insektisitlerle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız,doktor çağırınız.Bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

 

Yutulması halinde: Hemen bir doktor çağırınız.Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.Kazazede bilinçli ise 1 veya 2 bardak su içiriniz.

Göze Teması halinde: Göze kaçarsa 15 dakika boyunca suyla yıkayınız.Bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere iyice yıkayınız.Gözlerinin yıkarken açık tutunuz.Göz yanması devam ederse bir uzmana başvurunuz.

Deriyle Teması durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız .Sabun ve bol suyla hemen yıkayın.Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurun .Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz ve iyi havalandırılmış bir yere götürün gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız.Bir doktor çağırınız.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

(Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Bal arıları ve tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktif olmadığı zaman uygulanmalıdır.(Örneğin sabah erken yada akşam saatlerinde uygulayın.)
  • Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanıldığı yerlerde kovanların CAMUKA uygulamasından önce kapatılması ve ilaçlama sonrasında 72 saat boyunca kapalı tutulması önerilir.
  • Balıklar için zehirlidir.  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

NOT: CAMUKA’nın yararlı böcekler,tozlayıcı arılar ve parazitoitler üzerindeki yüksek derecedeki seçiciliği göz önüne alındığında Entegre Mücadele Programlarında  (IPM) kullanılabileceği görülmektedir.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.