P��LER MA��

PİLER MAÇ

PİLER MAÇ

PİLER MAÇ

PİLER MAÇ

PİLER MAÇ

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

LİTREDE 50 gr LUFENURON EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

PAMUK

Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)

30 ml / da

28 gün

BİBER

Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)

30 ml / da

7 gün

MISIR

Çizgili yaprak kurdu
(Spodoptera exiqua)

20 ml / da

35 gün

HIYAR
(Sera)

Pamuk yaprak kurdu
/(Spodoptera littoralis)

30 ml / 100 lt su

7 gün


 

ÖZELLİKLER:

PİLER MAÇ, kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. PİLER MAÇ esas itibariyle ilaçlanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaçlı suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

 

PİLER MAÇ, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk: Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

Biber,Hıyar(Sera): 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülmesi halinde ilaçlama yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır: Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışımın iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER MAÇ Türk Patent Enstitüsü’nün 12.07.2011 tarih ve 2011 57962 sayılı tescil belgesini haizdir.