LAMBD-��L T 5 EC

LAMBD-İL T 5 EC

LAMBD-İL T 5 EC

LAMBD-İL T 5 EC

LAMBD-İL T 5 EC

LAMBD-İL T 5 EC

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

LİTREDE 50 gr LAMBDA CYHALOTHRIN EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

Pamuk

*Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)

150 ml /da Larva ve Yumurta

7 gün

**Yaprak biti
(Aphis gossypii)

50 ml/da

***Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.)

50 ml/da Nimf ve Ergin

Elma

Elma iç kurdu
(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su Larva

3 gün

Bağ

Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)

20 ml/100 l su Larva

7 gün

Mısır

Koçan Kurdu
(Sesamia nonogrioides)

30 ml/da Larva

14 gün

Mısır Kurdu
(Ostrinia nubulalis)

30 ml/da Larva

Mısırda bozkurt
(Agrotis spp.)

50 ml/da Larva

Buğday

Süne
(Eurygester integriceps)

20 ml/da
(1.-3. nimf ve 4.-5. nimf dönemi )

14 gün

Hububat Hortumlu böcek
(Pachtytychius hordei)

25 ml / da, Ergin

Ekin Kambur Böceği
(Zabrus spp.)

50 ml / da, Larva

Patates

Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml /da, Larva ve ergin

3 gün

Domates

Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)

50 ml /da , Larva

3 gün

Lahana

Lahana Yaprak Güvesi
(Plutella maculipennis)

25 ml /da , Larva

3 gün

Şeker
Pancarı

Kalkan Böcekleri
(Cassida spp.)

25 ml/da, Nimf ve ergin

3 gün

Zeytin

Zeytin Güvesi (çiçekte)
(Prays oleae)

15 ml /100 l su Larva

3 gün

Antep
Fıstığı

Yaprak psillidi
Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 l su ,Nimf

3 gün

Soya

Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)

150 ml/da

-

Fındık

Fındık Kurdu
(Curculio nucum)

50 ml/da Ergin

3 gün


 

*Akdeniz Bölgesi’nde kullanılmaz.

**Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanılır.

***Sadece Ege Bölgesi’nde kullanılır.

İlacın uygulamaya hazırlanması :

LAMBD-İL T 5 EC her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir.İlaçlama aletinin deposunu yarıya

kadar su ile doldurulur.Bir depo için hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta suyla iyice karıştırılır

ve sonra depoya boşaltılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar

su ilave edilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Pamuk:

Yeşilkurt: Yeni inficarların çoğunlukta olduğu dönemde yapılmalıdır.Bu devrede mevcut ve ilaçlamadan itabaren 5 gün içinde konacak yeşilkurt yumurtaları ilacın etkisiyle açılamaz.

Yaprak biti :Fide devresinde %50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta

ortalama 25 yaprak biti saptandığı zaman ilaçlama yapılır.

Kırmızı örümcek: Yaprak başına ortalama 10 adet kırmızı örümcek edildiğinde

ilaçlama yapıldı .

Elma:

İç kurdu: İlk ilaçlama larvaların yeni çıktıkları devrede, henüz meyve içine girmeden önce yapılmalıdır.bundan sonra 20-25 gün arayla 2. ve 3. İlaçlamalar yapılır.

Bağ:

Salkım güvesi: İlk ilaçlama ilk larvalar görüldüğü çiçek tomurcuğu döneminde yapılmalıdır.2. ilaçlama koruk 3. ilaçlama ise üzümler tatlanmaya başladığında yapılır.

Mısır:

Mısır kurdu ve mısır koçan kurdu: ilk bulaşma görüldüğünde mücadeleye başlanır ve 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.

Buğday: Süne: 1.ve 3. nimf devresinde yapılması gereken ilaçlamalar yapılmaz ise 4. ve 5. nimf devresinde yapılmalıdır.

Habubat Tortumlu böceği: Topraktan çıkarıldıktan 10 gün sonra ilaçlamaya başlanmalıdır.

Ekin kambur böceği: Erken ilkbaharlarda böceğin faaliyete başladığı zaman ilaçlama yapılır.

Patates;

Patates Böceği: Eğer 1. Döle karşı ilaçlama yapılacak ise bitkilerde ilk olgun larvalar (4. Dönem) görüldüğünde yapılmalıdır.İkinci döle karşı ilaçlama yapılması halinde ise yumurta açılımının tamamlanması gerekmektedir.

Domates; Yeşil kurt : İlaçlama larvalar küçük dervrelerde iken ve meyvelerin içerisine girmeden yapılır.

Lahana ; İlaçlama yaprak güveleri erken dönemde iken yapılmalıdır.İlaçlamalarda 100 L suya 20 L yayıcı- yapıştırıcı ilavesi yarar sağlar.

Zeytin ; İlaçlama çiçek salkımlarında %10 zarar görüldüğünde uygulanır.

Soya ; 3metre uzunluğundaki bir soya sırasında 6 adet larva bulunduğunda ilaçlama başlanmalıdır.

Antep Fıstığı ; Nimfler yapraklarda ilk görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.Enfeksiyon devam ederse ikinci ilaçlama yapılabilir.

Fındık ; Fındık kurdu mücadelesinde fındık meyveleri 3-4 mm olduğunda yapılır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

LAMBD-İL T 5 EC birçok insektisit, akarisit ve funngisitle karışabilir.İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur.Zehirlenme halinde UZEM’e başvurunuz.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

LAMBD-İL T 5 EC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 23.05.2005 tarih ve 5107 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.