MAK-MALATH��ON 20 EM

MAK-MALATHİON 20 EM

MAK-MALATHİON 20 EM

MAK-MALATHİON 20 EM

MAK-MALATHİON 20 EM

MAK-MALATHİON 20 EM

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

LİTREDE 190 gr MALATHION EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

SEBZE

Baklagil tohum böcekleri
(Bruchus spp.)

625 ml /100 m2 alana ambar ilaçlaması

7 gün

Biber gal sineği
(Aspondylia capsici)

600 ml / da Larva

Yaprak bitleri,Pireleri,Thripsler
(Aphididae,Cicadellidae,Thripidae)

400 ml /da Nimf,Ergin

Fasulye kapsül kurdu
(Etiella zinckenella)

500 ml /da

Karpuz telli böceği
(Henosepilachna elaterii)

500 ml /da tüm dönemlerde

Kavun kızıl böceği
(Rhaphidopalpa foveicollis)

500 ml /da Ergin

Kavun sineği
(Myiopardalis pardalina)

600 ml / da Larva

Lahana kelebeği
(Pieris brassicae)

500 ml /da Larva

Lahana kokulu böceği
(Eurydema ornatum)

500 ml /da Nimf,Ergin

Nohut yaprak sineği
(Liriomyza cicerina)

300 ml /da Larva

Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)

600 ml /da Larva

Patates güvesi
(Phthorimaea operculella)

500 ml/ 100 lt su Larva

Patates güvesi
(Phthorimaea operculella)

625 ml /100 m2 alana ambar ilaçlaması

Pis kokulu yeşil böcek
(Nezera viridula)

500 ml /da Nimf,Ergin

Soğan sineği
(Hylemia antiqua)

500 ml /100 lt su Ergin

Yeşil kurt
(Heliothis armigera)

600 ml / da Larva

Yonca hortumlu böceği
(Hyperia variabilis)

500 ml /da Larva

Kırmızı örümcek
(Tetranychus sp.)

300 ml / 100 lt Larva,Nimf,Ergin

MEYVE

Altin kelebek
(Euproctis chrysorrhoea)

500 ml/100 lt su Larva

7 gün

Armut kaplanı
(Stephanitis pyri)

300 ml/100 lt su Nimf-Ergin

Doğu meyve güvesi
(Laspeyresia molesta )

300 ml/100 lt su Larva

Elma Ağ kurdu
(Hyponomeuta malinellus)

500 ml / 100 lt su

Elma Pamuklu Biti
(Eriosoma lanigerum)

300 ml/100 lt su Nimf- Ergin

Erik koşnili
(Sphaerolecanium prunastri)

300 ml/100 lt su

İki Kabarcıklı Koşnil
(Palaeolecanium bituberculatum)

400 ml/100 lt su

Meyve Göz Kurtları
(Anthonomus pomorum, A. amygdali)

300 ml/100 lt su Larva

Meyve Testereli Arıları
(Hoplocampa spp.)

400 ml/100 lt su Nimf-Ergin

Şeftali Güvesi
(Anarsia lineatella)

300 ml/100 lt su Larva

Şeftali virgül kabuklu biti
(Nilotaspis halli)

300 ml/100 lt su Larva

Tomurcuk Tırtılları
(Hedya nubiferana, Spilonota ocellana, Recurvaria nanella)

400 ml/100 lt su, Larva

Yaprak Bitleri
(A.pomi D.plantaginea, D.devecta, M.persicae H.pruni P. persicae)

400 ml/100 lt su, Nimf- Ergin

Yüzük kelebeği
(Malacosoma neustria)

400 ml/100 lt su

Zeytin Kabuklu Biti
(Parlatoria oleae)

500 ml/100 lt su Larva

Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)

300 ml+ 1 lt Yazlık yağ/100 lt su

Kiraz Sineği
(Rhagoletis cerasi)

300 ml/100 lt su Yumurta, Larva

Kiraz Sülüğü
(Caliroa limacina)

200 ml/100 lt su Larva

FINDIK

Fındık Filiz güvesi
(Gypsonoma dealbana)

350 ml/100 lt su

7 gün

Kızılağaç yaprak böceği
(Agelastica alni)

250 ml/100 lt su

BAĞ

Unlu Bit
(Planococcus citri)

500 ml/100 lt su tüm dönemlerde

7 gün

GÜL

Gül hortumlu böceği
(Rhynchites hungaricus)

250 ml/100 lt su Ergin

7 gün

SÜS
BİTKİLERİ

Yaprak Biti
(Macrosiphum rosae)

250 ml/100 lt su Nimf,Ergin

7 gün

YAĞ GÜLÜ

Yaprak Biti
(Macrosiphum rosae)

250 ml/100 lt su Nimf,Ergin

7 gün

PAMUK

Çizgili Yaprak Kurdu
(Spodoptera exiqua.)

750 ml / da

7 gün

** Yaprak Biti (Aphis gossypii)

300 ml / da Nimf,Ergin

Yaprak Pireleri
(Empoasca decipiens)

500 ml /da Nimf,Ergin

SOYA

Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu
(Spodoptera exiqua)

750 ml /da

7 gün

MISIR

Çizgili yaprak kurdu
(Spodoptera-Caradrina exiqua)

600 ml /da Larva

7 gün

ÇELTİK

Tepegöz
(Triops concriformis)

250 ml /da Larva,Ergin

7 gün

GENEL
ZARARLILAR

Çekirgeler
(Locusts)

900 ml /da Nimf

-

AMBAR
ZARARLILARI

Tüm ambar zararlıları

650 ml /100 m2 alan ambar ilaçlaması

-


 

** Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

İlacın uygulamaya hazırlanması :

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı ve yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır.

İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlar ile karıştırılmadan kullanlır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU:

ATROPİN SÜLFAT ve TOXGONİN’dir.Atropin Sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg dan başlayarak 100 mg’a kadar verilebilir.Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

MAK-MALATHION 20 EM Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 14.06.2004 tarih ve 4715 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 01.04.2004 tarih ve

2004 08891 sayılı tescil belgesini haizdir.