S��M S��PER 25 EC

SİM SİPER 25 EC

SİM SİPER 25 EC

SİM SİPER 25 EC

SİM SİPER 25 EC

SİM SİPER 25 EC

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

LİTREDE 250 gr CYPERMETHRIN EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

SEBZE

Baklagil tohum böcekleri
(Bruchus spp.)

40 ml / da

7 gün

Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)

30 ml /da Larva

Bozkurt(Agrotis spp.)

40 ml / da Larva
(İlaç,yeşil aksama ve toprağa pülverize edilir.)

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

30 ml /da Larva

MEYVE

Ağaç kızıl kurdu
(Cossus cossus)

80 ml / 100 lt su
(Genç larva dönemi)

7 gün

Elma iç kurdu
(Cydia pomonella)

20 ml /100 lt su
(Larva yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)

ARMUT

Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)

20 ml / 100 lt su
(Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. Nimf dönemi)

7 gün

ANTEP
FISTIĞI

Antep fıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)

25 ml / 100 lt su
(Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama)

7 gün

AYÇİÇEĞİ

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

40 ml /100 lt su

7 gün

SÜS
BİTKİLERİ

Nergis soğan sinekleri
(Eumerus narcissi,Merodon eques)

80 ml /100 lt su

7 gün

MISIR

Mısır koçan kurdu
(Sesamia nonagrioides)

30 ml / da Larva
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

7 gün

Mısır kurdu
(Ostrinia nubilalis)

HUBUBAT

Süne
(Eurygaster integriceps)

20 ml / da 1-3. dönem
30 ml / da 4-5. dönem Nimf ve yeni nesil Ergin

7 gün

GENEL
ZARARLILAR

Çekirgeler
(Locusts)

40 ml / da

7 gün

BAĞ

**Salkım güvesi
(Lobesia botrana)

20 ml / 100 lt su
(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.)

7 gün

DİŞBUDAK

Amerikan beyaz kelebeği
(Hyphantria cunea)

25 ml / 100 lt su
(genç larva dönemi)

7 gün

ŞEKER
/ PANCARI

Yaprak kurtları
(Spodoptera exiqua, Mamestra spp., Plusia gamma)

30 ml / da

7 gün

Kalkan böcekleri
(Cassida spp.)

Yaprak böceği
(Piesma maculata)

Pancar piresi
(Chaetocnema tibialis)

25 ml / da


 

**Ege Bölgesi’nde kullanılması sakıncalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az bir miktar su ile iyice karıştırılır.Sonra bu ön karışım yarı yarıya su dolu aletin deposuna konur.Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır.İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Gerektiğinden daha fazla mahlül hazırlanmamalıdır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

SİM SİPER 25 EC temas ve mide yoluyla zararlı böceklere karşı yüksek derecede etkilidir.

Lepidopter larvalarına karşı yüksek etki alabilmek için larvalar küçük (1. ve 2. dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır.SİM SİPER 25 ECyer aletleri ile uygulanabilir.Tarla pulverizatörleri, yaprak altı memeleri ile kullanılmalıdır,ancak bu takdirde iyi bir kaplama yapılabilir.

Zararlının durumuna göre ilaçlamalar 7-21 günde bir tekrarlanmalıdır.Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

 

Bir çok insektisit,fungisit ve akarisitlerle karışabilse de,büyük miktarda karışımlar hazırlamadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.