MESORUN 5 EC

MESORUN 5 EC

MESORUN 5 EC

MESORUN 5 EC

MESORUN 5 EC

MESORUN 5 EC

AKARİSİT ( KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)

LİTREDE 50 gr HEXYTHIAZOX EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

Pamuk

Kırmızı örümcekler
(Tetranychus cinnabarinus)

100 ml/da
/(Yumurta, Larva, Nimf)

-

İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranichus urticae)

75 ml/da
(Larva, Nimf)

Sebze
(Patlıcan)

Kırmızı örümcekler
(Tetranychus spp.)

50 ml/ 100 lt su
(Yumurta, Larva, Nimf)

3

Elma

Avrupa kırmızı örümceği
(Panonychus ulmi)

50 ml/ 100 lt su
(Yumurta, Larva, Nimf)

7

Bağ

İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae )

50 ml/ 100 lt su
(Yumurta, Larva, Nimf)

7


 

ULLANMA ŞEKLİ :

Her türlü püskürtücü ile havadan ve yerden uygulanabilir. Tarla pulverizatörleriyle ilaçlama yapılırken yaprak altlarının da ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerinin takılması ve kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir. Meyve ağaçlarımda genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanılmalıdır. Eğer ergin popülasyonu fazla ise erginlere etkili bir kontakt akarisit ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için ilacımız ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız.

 

İlacın uygulamaya hazırlanması :

Doza göre ölçülen ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu aletin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

 

ETKİ ŞEKLİ :

Klasik akarlara direnç kazanmış akarlara da etkilidir. Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır.Etkisi 50-60 gün sürer.Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına temas ettiklerinde ölürler.Eğer MELSORUN 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz.İlaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalarda açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungusit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara,kuşlara ve balıklara az zehirlidir.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Faydalı böcekleri etkilemez.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

MESORUN 5 EC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 22.06.2007 tarih ve 6034 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir. Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 24.09.2004 tarih ve

2004 30895 sayılı tescil belgesini haizdir.