P��L-ERN

PİL-ERN

PİL-ERN

PİL-ERN

PİL-ERN

PİL-ERN

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

% 5 EMAMECTIN BENZOAT SUDA ERİYEBİLİR GRANÜL (SG)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

BİBER
(Sera)

Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)

30 g / da Larva

7 gün

DOMATES
(Sera)

Yeşil kurt
(Helicoverpa armigera)

30 g / 100 lt su Larva

7 gün

BAĞ

Bağ salkım güvesi
(Lobesia botrana)

25 g / 100 lt su Larva

7 gün

HIYAR
(Sera)

Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)

30 g / 100 lt su Larva

7 gün


 

ÖZELLİKLER:

Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. PİL-ERN,güçlü bir mide zehiri olup kontakt etkiye de sahiptir.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır.Üçte ikisi su ile dolu

karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir.Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konulur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcud su

ile nekadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

BİBER (Sera), HIYAR (Sera): İlaçlama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

DOMATES (Sera):İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda derhal

mücadeleye başlanır.

BAĞ:Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir.Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşam üstü sıcaklarının iki gün üst üste 15ºC yı aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının1. dölde 120 gd (gün derece) 2. dölde 520 gd, 3.dölde 1047 gd ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcıdöneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır.Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden,yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihide göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Birçok insektisit ve fungisitle karışabilir.Geniş uygulamalardan önce karışım halinde kullanılacak ilaçla bir fiziki karışabilirlik testi yapılması önerilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Sulara bulaştırmayınız, balıklara ve arılara zararlıdır.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİL-ERN Türk Patent Enstitüsü’nün 05.07.2011 tarih ve 2011 56474 sayılı tescil belgesini haizdir.