TARAMECT��N 1.8 EC

TARAMECTİN 1.8 EC

TARAMECTİN 1.8 EC

TARAMECTİN 1.8 EC

TARAMECTİN 1.8 EC

TARAMECTİN 1.8 EC

İNSEKTİSİT- AKARİSİT ( BÖCEK VE KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)

LİTREDE   18 gr ABAMECTIN EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Narenciye Pas böcüsü
(Phyllocoptrata oleivora)
25 ml/100 lt su 7 gün
Süs
Bitkileri
Galeri sineği
(Liriomyza trifolii)
25 ml/100 lt su 7 gün
Domates Kırmızı örümcek
(Tetranychus spp.)
25 ml/ da 3 gün
Pamuk Kırmızı örümcek
(Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)
50 ml/ da 20 gün

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Narenciye: İlaçlama Pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10-20 litre mayi yeterlidir. % 0,25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir.

Süs Bitkileri:  İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Domates ve Pamuk: Yaprak başına ortalama 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır

 

İlacın uygulamaya hazırlanması :

İlaçlama aleti önce yarıya kadar su ile doldurulur.Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç alete aktarılır.Daha sonra aletin deposu su ile tamamlanır.İyice karıştırıldıktan sonra uygun zamanda ilaçlama yapılır.

Etikette belirtilen dozun uygun bir alana uygulanabilmesi için,gerekli su miktarının bulunması kalibrasyon işlemi ile yapılır.Bu amaçla narenciye,domates ve pamuk bitkilerinde ilaçlama yapılacak aletin deposuna 100 litre ilaçsız su konularak ilaçlanacak narenciye ağaçlarına, Domates ve Pamuk bitkilerine veya alana  püskürtülür. Bitki başına veya birim alanda ne kadar su tüketildiği hesplanır. Buna göre ilaçlanacak alandaki bitki sayısı için ilaçlı su hazırlanır. Kullanılacak ilaçlı su miktarı tespit edilir. Bu işlem süs bitkilerinde yapılırken, ilaçlama yapılan aletin deposuna 10 litre ilaçlı su konulur. İlaçlanacak bitkilere püskürtülür. 10 litre suyun kaç m2 alana püskürtüldüğü bulunur. Buna göre  m‘ye tüketilen su miktarı hesaplanır. İlaçlanacak alanın büyüklüğü dikkate alınarak, tüketilecek ilaçlı su miktarı tespit edilir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

TARAMECTİN 1.8 EC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 28.08.2001 tarih ve 3985 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.