DELETE 25 EC

DELETE 25 EC

DELETE 25 EC

DELETE 25 EC

DELETE 25 EC

DELETE 25 EC

İNSEKTİSİT ( BÖCEK İLACI)

LİTREDE 25 gr DELTAMETHRIN EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

MEYVE

Elma iç kurdu
(Cydia pomonella)

15 ml / 100 lt su

3 gün

Elma ağ kurdu
(Hyponomeuta malinellus)

5 ml / 100 lt su

Testereli arılar (Hoplocampa spp.)

30ml / 100 lt su

Yaprak galeri güveleri
(Stigmella spp.,Phyllonocyler spp.)

30ml / 100 lt su

Armut psillidi (Cacopsilla pyri)

50 ml /100 lt su

Tomurcuk tırtılları
(Spilonata ocellana,Hedya nubiferena,Recurvaria nanella)

30ml / 100 lt su

BAĞ

Dürmece
(Spargonothis pilleriana)

50 ml /100 lt su

3 gün

Salkım güvesi (Lobesia botrana)
(Ege Bölgesi’nde kullanılması sakıncalıdır)

30 ml /100 lt su

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)

30 ml /100 lt su

3 gün

SEBZE

Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)

100 ml / da

3 gün

Yeşil kurt
(Helicoverpa armigera)

50 ml /da

Bozkurt
(Agrotis spp.)

Pis kokulu yeşil böcek
(Nezara sp.)

Yaprak bitleri
(Aphis spp.)

Yaprak pireleri
(Empoasca spp.)

Thripsler
(Thrips spp.)

Baklagil tohum böceği
(Bruchus spp.)

40 ml /da

PATATES

Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml / da

3 gün

MERCİMEK
NOHUT

Mercimek hortumlu böceği
(Sitona crinitus)

50 ml /da

3 gün

Yeşil kurt
(Helicoverpa viriplace)

20 ml /da

MERCİMEK

Apion
(Aphion arrogans)

50 ml /da

3 gün

MISIR

Mısır koçan kurdu
(Sesamia nonagrioides)

50 ml /da
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

3 gün

ŞEKER
PANCARI

Pancar piresi
(Chaetocnema sp.)

25 ml /da

3 gün

Bozkurt
(Agrotis spp.)

Kalkan böceği
(Cassida spp.)

Yaprak böceği
(Piesma maculata)

25-30 ml /da

Yaprak kurtları
(Spodoptera exiqua,Mamestra spp.,Plussia ganma)

HUBUBAT

Süne
(Eurygaster spp.)

30 ml / da
(1-3.dönem nimf) 50 ml /da (4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)

3 gün

Hububat hortumlu böceği
(Pachtychius hordei)

30 ml / da

Ekin kambur böceği
(Zabrus tenebrioides)

25 ml / da
(satıh ilaçlaması)

ZEYTİN

Zeytin sineği
(Dacus oleae)

25 ml /100 lt su

3 gün

Zeytin güvesi
(Prays oleae)

30 ml /100 lt su

Zeytin kara koşnili
(Saisetia oleae)

25 ml /100 lt su

AYÇİÇEĞİ

Çayır tırtılı
(Loxostege sticticalis)

25 ml /100 lt su

3 gün

Yeşil kurt
(Helicoverpa armigera)

75 ml /100 lt su

FINDIK

Kır tırtılı
(Lymantria dispar)

30 ml /100 lt su

21 gün


 

Etki süresi 20-30 gündür.

 

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir.Yarsına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcut su ile kaç dekar ıslatılabileceği hesaplanır.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.İlaçlama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Normal şartlarda insektisit,fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU :

Özel bir antidotu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır.Acil durumda hastalığın şiddetine ve ağırlığına göre 10-20 mg Diazepam (VALİUM) enjekte edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

DELETE 2.5 EC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 12.11.2001 tarih ve 4015 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.