PRO-ABD��L

PRO-ABDİL

PRO-ABDİL

PRO-ABDİL

PRO-ABDİL

PRO-ABDİL

PRO-ABDİL

Akarisit (Kırmızı Örümcek İlacı)

240 g/l  Spirodiclofen        Süspansiyon  Konsantre (SC)

 

KULLANILDIĞI  BİTKİ  VE ZARARLILAR

Bitki  Adı

Zararlı  Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi  

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Avrupa Kırmızı Örümceği

(Panonychus ulmi)

30 ml / 100 l su

 

Yumurta-nimf-ergin

14 gün

 

 

Akdiken Akarı

(Tetranychus viennensis)

25 ml / 100 l su

 

Yumurta-nimf-ergin

14 gün

 

Kiraz

İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml / 100 l su

 

Nimf-ergin

 

14 gün

 

 

Bağ

İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml / 100 l su

 

Nimf-ergin

 

14 gün

 

 

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ :

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

 

UYGULAMA ZAMANI :

Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey  (nimf, ergin) görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağda yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

PRO-ABDİL (Spirodiclofen), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 23  olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için PRO-ABDİL (Spirodiclofen)'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

            

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcı karıştırılmasına gerek yoktur.

 

DAYANIKLILIK DURUMU:

PRO-ABDİL bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez.Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için  önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda bir defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme belirtileri görülürse semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.Yutulmuşsa derha doktor çağrılmalı ,hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır.Deriye temas olursa bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaçla bulaşık giysiler çıkarılmalıdır.Göze bulaşmışsa bol su ile yıkanmalı ,göz doktoruna görünmelidir.Hastanın bilinci yerinde değilse yan pozisyona getirilemli ve bu şekilde taşınmalıdır.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidodu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114 (Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir.  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
  • Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.