HEL��ODAR

HELİODAR

HELİODAR

HELİODAR

HELİODAR

HELİODAR

HELİODAR

İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)

350 g/l İmidacloprid              Süspansiyon Konsantre (SC)

 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE  ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Ve Dönemi

Son ilaçlama

İle Hasat

Arasındaki

Süre

Pamuk

Yaprak biti 

(Aphis gossypii)

35 ml / da

Nimf-Ergin

      14 gün

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

85 ml / da

Nimf-Ergin

Yaprak piresi

(Empoasca decipiens)

35 ml / da

Nimf-Ergin

Armut

Armut yaprak pireleri

(Cacopsylla spp.)

40 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

14 gün

Şeftali

Yaprak biti

(Myzus persicae)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

14 gün

Elma

Yaprak biti

(Aphis pomi)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

14 gün

Domates

Yaprak biti

(Myzus persicae)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

7 gün

Tel kurtları

(Agriotes spp.)

100 ml / da

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

(sera)

100 ml /da

Nimf-Ergin

Damla sulama ile

Tütün

Yaprak biti

(Myzus persicae)

12 ml / da

Nimf-Ergin

14 gün

Tütün tripsi

(Thirips tabaci)

14 ml / da

Nimf-Ergin

50 ml/da can suyu ile

A.Fıstığı

Yaprak psillidi

(Agonoscena targionii)

30 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

14 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarca decemlineata)

15 ml /da

Ergin-Larva

14 gün

Patlıcan

Yaprak biti

(Aphis fabae)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

7 gün

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

(sera)

100 ml /da

Nimf-Ergin

Damla sulama ile

Fasülye

Yaprak biti

(Aphis fabae)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

7 gün

Bamya

Yaprak biti

(Aphis fabae)

20 ml / 100 l su

Nimf-Ergin

7 gün

Narenciye

Yaprak galeri güvesi

(Phyllocnistis citrella)

3,5 ml/ağaç:gövde

çapı 3cm’ye kadar

olan fidanlarda

6 ml/ağaç:gövde

çapı 5-6 cm’ye kadar

olan fidanlarda-Larva

 

14 gün

 

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI ve KULLANIM ŞEKLİ:

YEŞİL AKSAM İLAÇLAMASI:Gerekli miktar ilaç ,yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur.Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir.Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI: Domateste Tel Kurtlarına Karşı; önce bir dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100–150 ml mahlûl hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içerisine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100–150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.

Narenciye Yaprak Galeri Güvesine karşı ilaçlamadan 1–2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kökboğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1–2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kökboğazına dökülür. İlaçlamadan 1-2 gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.

DAMLA-SULAMA İLAÇLAMASI: Önce bitkileri kök bölgesini ıslatacak şekilde yaklaşık  5–6 dakika damla sulama sistemi çalıştırılır.Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5–6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlûlün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.

Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için  önce etkili kök derinliğinin (15–20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gerekli miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.

CAN SUYU UYGULAMASI:Tütün fideleri şaşırtılırken önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir.Belirlenen bu su miktarına dekara 50 ml ilaç gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinesinin deposunda can suyu ile karıştırılarak verilir.İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HELİODAR (İmidacloprid) , isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 4A  olarak sınıflandırılmış bir insektisittir..Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için HELİODAR (İmidacloprid) 'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastayı derhal ilaçlı sahadan uzaklaştırınız. Bilinci yerinde değilse, yan pozisyonda yatırınız.İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız.Deriye bulaşması halinde ,bol su ve sabunla yıkayınız.Göze bulaşması halinde gözü su ile iyice yıkayınız.Yutulması halinde hastayı kusturmayınız,

ağzı su ile çalkalayınız.Hemen doktor çağırınız ,ilacın etiket ve ambalajını yanınızda bulundurunuz.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir.  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.