DE��MOS

DEİMOS

DEİMOS

DEİMOS

DEİMOS

DEİMOS

DEİMOS

Akarisit ( Kırmızı Örümcek İlacı)

550 g/l  Fenbutatin-oxide     Süspansiyon Konsantre (SC)

 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

 

 

Zararlı adı

Kullanma Dozu

Son ilaçlama

 ile

Hasat

Arasındaki

Süre

Meyveler

Avrupa Kırmızı Örümceği

(Panonychus ulmi)

İki noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

Akdiken  akarı

(Tetranychus viennensis)

Kahverengi örümcek

(Bryobia rubrioculus)

Yassı akar

(Cenopalpus pulcher)

 

30 ml/100 l su

 

10 gün

 

Pamuk

 

Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

(Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde

kullanılır.)

 

 

135ml/da

 

10 gün

 

Yer fıstığı

 

Kırmızı örümcek

(Tetranychus spp.)

 

135ml/da

 

10 gün

 

Soya

 

Kırmızı örümcek

(Tetranychus cinnabarinus)

 

135ml/da

10 gün

 

 

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

Dekara doz için; ilaçlama öncesinde ilaçlama aletine ilaçsız belli bir miktar su

koyarak belli bir alanda (100m2) ilaçlama yapar gibi dolaşılır. Birim alana giden

su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank

su ile tamamlanır. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır. İlaçlamalara hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DEİMOS (Fenbutatin-oxide), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 12 B  olarak sınıflandırılmış bir akarisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için DEİMOS (Fenbutatin-oxide) 'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği

durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 12 B  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

            

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

 

Deri Teması: İlaçla bulaşık giysilerinizi hemen çıkarınız. Deri ile temas eden kısımları,bol su ve sabun ile yıkayınız.

Göz Teması: Göz derhal açık olarak bol su ile yıkanır ve doktora başvurulur.

Teneffüs edilmesi halinde: Hasta derhal ilaçlama alanından uzaklaştırılarak temiz havaya çıkartılır.

Yutulması halinde: Hastayı kusturmayınız. Derhal doktora başvurunuz. İlacın etiketini doktora gösteriniz.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114 (Zehirlenme Durumlarında; Uzemin 114 Nolu Telefonunu Arayınız. )

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara,balıklara ve kuşlara zehirlidir.
  • Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.
  • Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
  • Sulandırma sonrası, ilacı bekletmeden uygulayınız.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.