P��LERCAP

PİLERCAP

PİLERCAP

PİLERCAP

PİLERCAP

PİLERCAP

NEMATİSİT (NEMATOD İLACI)

LİTREDE 200 gr ETHOPROPHOS EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

Sebze

Kök ur nematodu
(Meloidogyne spp.)

5 l/da
Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce

-


 

KULLANMA ŞEKLİ :

İlacın uygulamaya hazırlanması :

Pilercap’ı iyi bir toprak işlemesinden sonra ,verilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır.Uygulama,traktörle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanılacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır.Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine kadar inmesi sağlanır.İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün olmalıdır.

Pilercap’ın deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.Pilercap’ın etki devamlılığı 2-4 aydır.Öte yandan uygulandığı yerde diğre toprak altı zararlılarına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından,diğer ilaçlarla karıştırılması söz konusu değildir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU :

ATROPİN SÜLFAT ve TOXOGONIN’dir.Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg dan başlayarak 100 mg ‘a kadar verilebilir.Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLERCAP Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve 8187 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir. Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 30.12.2010 tarih ve 2010 83882 sayılı tescil belgesini haizdir.