P��LER-ESTER

PİLER-ESTER

PİLER-ESTER

PİLER-ESTER

PİLER-ESTER

PİLER-ESTER

HERBİSİT ( YABANCIOT İLACI)

LİTREDE   480 gr 2,4-D ASİTE EŞDEĞER ISOOCTYLESTER EMÜLSİYON KONSANTRE (EC) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI YABANCIOT ADI KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
Hububat Kan damlası
( Adonis flammea.)
Kuşotu
( Stellaria media )
125-166 ml / da dozda
Hububatın kardeşlenme döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar geç dönemde uygulanır.) Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir
Karamuk
(Agrostemma githago )
Kuşotu
( Stellaria media )
Fare kulağı
( Cerastium sp. )
Yemlik
( Tragopogon latifolius )
Sarı ot
( Boreava orientalis )
Pıtrak
(Turgenia latifolia)
Çan çiçeği
( Campanula sp. )
Arap baklası
(Vaccaria pyramidata)
Peygamber çiçeği
( Centaurea depressa)
Yavşan otu
( Veronica spp. )
Gökbaş
( Centauera sp.)
Yabani fiğ
( Vicia spp. )
Pelemir
( Cephalaria syriaca )
Çivit otu
(Isatis tinctoria)
Boynuzotu
( Cerastium arvense )
Tarla köpek papatyası
(Anthemis arvensis)
Yabani hindiba
( Cichorium sp.)
Sığır dili
(Anchusa officinalis)
Hezeran
(Consolida orientalis)
Yabani ebegümeci
(Malva sylvestris)
Gönül hardalı
(Myagrum perfoliatum)
Köy göçüren
(Cirsium arvense)
Yabani karanfil
( Dianthus anatolicus )
Tarla sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)
Anadolu şahteresi
(Fumaria crataegina)
Tarla yapışkan otu
(Asperula arvensis)
Adi şahtere
( Fumaria vaillantii)
Küçük pıtrak
(Caucalis platcarpos)
Yumrulu jeranyum
(Geranium tuberosum)
Çırçır otu
(Erophila verna)
Yabani dikenli marul
( Lactuca scariola)
Yabani tere
(Lepidium spp.)
Ballıbaba
( Lamium spp. )
Toplu iğne hardalı
(Neslia paniculata)
Yabani mürdümük
( Lathyrus spp.
Zühre tarağı
(Scandix pecten-veneris)
Taşkesen otu
( Lithospermum arvense )
Nakıl
(Silene conoidea)
Kokulu sarı taş yoncası
(Melilotus officinalis)
Tesbih taneli hardal
(Neslia apiculata)
Suriye turpu
( Raphanus sp. )
Suriye hardalı
(Chorispora syriaca)
Gelincik
( Papaver rhoeas )
Dönbaba
(Erodium spp.)
Çoban değneği
( Polygonum aviculare )
Çoban çantası 
(Capsella-bursa pastoris)
Düğün çiçeği
( Ranunculus arvensis )
Papatya
(Matricaria spp.)
Yabani turp
( Raphanus raphanistrum )
Sütleğen
(Euphorbia campestra)
Muhabbet çiçeği
(Reseda lutea)
 
Renkli nakıl
(Silene colorata)
 
Yabani hardal
( Sinapis arvensis )
 
Bülbül otu
(Sisymbrium officinale)
 

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde, kullanıldığında en iyi sonuç alınır.Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir.Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç  alınır. Çok rüzgarlı havalarda  ve sıcaklığın 10-12 oC’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

 

İlacın uygulamaya hazırlanması :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda Piler-ester  ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan karışım depoya dökülür ve kalan gerekli su miktarı karıştırılarak depoya ilave edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER-ESTER, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 06.09.2010 tarih ve 7956 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve 2008 69126 sayılı tescil belgesini haizdir.