P��LERCEO

PİLERCEO

PİLERCEO

PİLERCEO

PİLERCEO

PİLERCEO

HERBİSİT ( YABANCIOT İLACI)

Litrede 80 gr CLODINAFOP-PROPARGYL + 20  CLOQUİNTOCET-MEXYL 

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI YABANCIOT ADI KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
Buğday Yabani yulaf (Şifanak) 
(Avena sterilis)
30ml/da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde,en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

 

ETKİ  ŞEKLİ:

PİLERCEO dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür. Genç yapraklarda sararmadan sonra  ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez.İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında,buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

 

KISITLAMA:

PİLERCEO'nun buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir.Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması,kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin geliimesini geciktirir veya engeller.

 

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:

PİLERCEO toprakta kısa sürede ayrıştığı için,toprakta etkisi yok denecek kadar azdır.Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

UYGULAMA:

PİLERCEO, orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 lt su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez.İlaçlı mahlülün mütecanis dağılması için düz yelpaze meme (püskürtme açısı 110 derece) kullanılması tavsiye edilir.Pompa basıncı 2-3 atm olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

PİLERCEO, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin; buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 

PİLERCEO'dan en iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin; ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

 

PİLERCEO’nun kalıcı etkisi olmadığından ,ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler.İlaçlamayı müteakip,2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Traktör ile çekilen pülverizatör : Aletin deposunu,1/3 ile 1/2 seviyesine kadar suyla doldurunuz,bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz.Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz.Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz.İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında mütecaniz bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır.İlacın hazırlanmasında daima  temiz su kullanılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

 

Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde PİLERCEO, Triasulfuron + Dicamba ile karışım halinde kullanılabilir.PİLERCEO ,buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLERCEO, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 10.11.2010 tarih ve 8059 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 27.08.2009 tarih ve 2009 45783  sayılı tescil belgesini haizdir.