P��LER TORC

PİLER TORC

PİLER TORC

PİLER TORC

PİLER TORC

PİLER TORC

PİLER TORC

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

200 g/l Cyhalofop-butyl          Emülsiyon  Konsantre (EC)

 

              KULLANILACAĞI BİTKİLER  ve YABANCI OTLAR

 

Bitki  Adı

Yabancı otlar

Kullanma Dozu ve Dönemi

(Tank karışımı yapılır)

Çeltik

Kardeşlenmeden önce( 2-4 yaprak )

Darıcan -cinek

(Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan

 (Echinochloa oryzoides)

 

Piler Torc + Piler-Wet

75  + 75 ml / da

Çeltik

Kardeşlenmeden sonra( 1-2 kardeş )

Darıcan -cinek

(Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan

 (Echinochloa oryzoides)

 

 

Piler Torc + Piler-Wet

100  + 100 ml / da

Çeltik

Su ayrığı

(Paspalum paspalodes)

 

 

Piler Torc + Piler-Wet

75 + 75 ml / da

Çeltik

Kardeşlenmeden sonra( 5-7 kardeş )

Baraj otu

(Diplachne fusca)

 

Piler Torc + Piler-Wet

150 + 150 ml / da

 

KULLANMA ŞEKLİ:

PİLER TORC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancıotlara karşı,çıkış sonrası herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek suyu boşaltılmış(çipil) tavalara uygulanır.İlacın tarlanın heryerine eşit miktarda uygulanmasına ve arazinin tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20-40 lt su kullanılması tavsiye edilir.Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.  

Uygulamayı takiben ilaç,yabancıot yüzeyinde kuruduktan sonra ,en geç 48 saat içinde tavalar en az 10 cm yüksekliğe kadar su ile doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz.Gerekli miktardaki PİLER TORC’u ayrı bir kapta az miktarda su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız.Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız.Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

 

PİLER TORC (Cyhalofop-butyl), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,

direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için

PİLER TORC (Cyhalofop-butyl )  'un aynı üretim sezonu içerisinde

önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği

durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

            

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Eğer çeltik tarlasında kızotu,,kurbağakaşığı,güvercin ayağı ve kındıra gibi yabancıotlar var ise Penoxsulam etkili maddeli ilaçlarla karıştırılarak uygulanabilir. Bentazone etkili maddeli ilaçlar ile karıştırılmaz.Piler Torc sadece Piler-Wet ile karıştırılmalıdır.Karışım yapmadan önce küçük bir test alanında denenmesi tavsiye edilir.

 

UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız,tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız.Dışını su ile durulayınız.Görülen tüm artıkları,filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız.Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız.Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım önlemlerini alınız,doktor çağırınız,bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

 

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

 

Yutulması halinde: Kusturmayın.Doktor çağırın.İstifra ettirme kararı hekim tarafından alınmalıdır.

 

Gözlerle Teması halinde: Su ile birkaç dakika boyunca iyice yıkayın,ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lenslerinizi çıkarın ve bir süre daha yıkamaya devam edin.

 

Deri ile Teması halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız.Kirlenen giysilerinizi çıkartınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

 

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın.Doktora danışın.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

(Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Suda yaşayan canlılar  için zararlıdır.  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.
 • PİLER TORC ,Tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında,çeltik bitkisine son derece verimlidir.
 • PİLER TORC uygulanmış çeltik yetiştirme alanlarında münavebeye giren ürünlerde herhangi bir sorunla karşılaşılması beklenmez.
 • Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler  kullanılmalı,ilaçlama aleti 3 atm’den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır.Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
 • Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
 • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.