CEREM��NO

CEREMİNO

CEREMİNO

CEREMİNO

CEREMİNO

CEREMİNO

CEREMİNO

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

116,2 g/l Clethodim         Emülsiyon  Konsantre (EC)

 

               KULLANILACAĞI BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

Bitki  Adı

Yabancı Otlar

Doz

ml / da

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yıllık Çimensi  Otlar :

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Benekli darıcan (E. colonum)

Kirpi darı (Seteria viridis)

Yapışkan ot (S. verticillata)

75 ml

 

 

 

 

 

 

56 gün

 

Çok Yıllık otlar :

Kanyaş  (Sorghum halepense)

(rizomdan)

125 ml

Kırmızı

Mercimek

Yabani yulaf  (Avena sterilis)

70 ml

 

 

56 gün

 

Kendigelen Buğday

(Triticum aestivum)

Kendigelen Arpa(Hordeum vulgare)

80 ml

Şeker

pancarı

Darıcan ve Benekli darıcan

(Echinochloa crus-galli,

E. colonum)

60 ml

56 gün

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

70 ml

Su ayrığı

(Paspalum paspalodes) ve

Kanyaş* (Sorghum halepense)

80 ml

Domates

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

60 ml

28 gün

Kanyaş* (Sorghum halepense)

80 ml

 

Soğan

Delice (Lolium temulentum),

Yumuşak başaklı kuş yemi

(Phalaris paradoxa),

Kısa başaklı kuş yemi

(Phalaris brachystachys),

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

60 ml

42 gün

         

 (*) Tohumdan gelen kanyaşlarda

 

 

KULLANIM ALANI : Ceremino ,geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere,yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır.Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır.Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.

 

UYGULAMA ZAMANI :

Ceremino çıkış sonrası ,yabancıotların genç ve aktif  büyüme dönemlerinde

(2-6 yaprak) kullanılmalıdır.Kültür bitkisi ve yabancıotların kuraklık,soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı ,stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

 

UYGULAMA  ŞEKLİ :

-İlacı önce ayrı bir kapta su içinde eritiniz.Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığınız ilaçlı mahlülü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

-İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız.Bunun için de,  

  ilaçlamaya geçmeden önce aletinizle kalibrasyon yapınız.Dekara 20-40 lt. su

  kullanınız.

-Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

-İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız.

-Bir saat içinde yağmur beklentisi olması halinde ilaçlamayı erteleyiniz.

-Sulama yapılan alanlarda ilaçlamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız.

-İlaçlamalarda mümküne yelpaze tipi meme kullanınız.

 

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CEREMİNO (Clethodim), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A1 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için CEREMİNO (Clethodim)  'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

            

KARIŞABİLİRLİĞİ:

CEREMİNO, Penmedipham + Desmedipham terkipli herbisitlerle, Deltamethrin, terkipli  insektisitlerle birlikte  karıştırılabilir.Bulunabilirse en az %80 mineral yağ veya bitkisel yağ + en az %15 emülgatör içeren yayıcı-yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcı  maddelerle karıştırılmamalıdır. Lambda-Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

 

Göze Teması Halinde: Göz kapaklarını açık tutarak,bol su ile   en az 15 dakika yıkayınız .Derhal doktora başvurunuz.

 

Deriye Teması Halinde: İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız. İlacın deri ile temas eden kısımlarını bol su ve sabunla   yıkayınız. Hassasiyet devam ediyorsa derhal doktora başvurunuz.

 

Yutulması Halinde: Hastaya tercihen süt veya su içirip derhal doktora başvurunuz. Tıbbi personel olmadan hastayı kusturmayınız. Tıbbi yardım alınmaması halinde, hastayı ilaç ambalaj ve etiketini yanınıza alarak derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürünüz.

 

Solunması Halinde: Hastayı temiz havaya çıkarınız ve sakin bir yerde tutunuz.

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

İlaç petrol yapılı solvent ihtiva ettiğinden aspirasyon zararlı olabilir.Özel bir antidotu yoktur.Semptomatik  tedavi uygulanmalıdır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

(Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Arılara zehirli değildir.
 • Rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.
 • Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız.Fırça ile temizleyiniz.
 • İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
 • Her ilaçlamadan sonra aletinizi temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
 • Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.