D��MET-KATRE

DİMET-KATRE

DİMET-KATRE

DİMET-KATRE

DİMET-KATRE

DİMET-KATRE

DİMET-KATRE

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

%65.9 Dicamba + %4.1 Triasulfuron      Suda Dağılabilen Garanül (WG)

 

KULLANIDIĞI BİTKİLER  VE  KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

 

Bitki  Adı

Yabancı otlar

 

Kullanma Dozu ve Dönemi

 

Buğday

Kokarot (Bifora radians)

Sarıot (Boreava orientalis)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense)(tohumdan)

Şahtere otu (Fumaria officinalis,

F. anatolica)

Kendi gelen mercimek (Lens culinaris)

Dilkanatan (Galium aparine)

Yağlı ot (Gypsophila  pilosa)

Papatya (Matricaria chamomilla)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yabani bakla (Vicia sativa,V.narbonensis)

 

 

12,5 g / da

Çıkış sonrası

(Post-em)

Kangal (Silybum  marianum)

20 g / da

Çıkış sonrası

(Post-em)

Arpa

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Papatya (Matricaria chamomilla)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Dilkanatan (Galium aparine)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

 

 

 

12,5 g / da

Çıkış sonrası

(Post-em)

İlaçlama ile hasat arasındaki süre 14 gündür.

 

 

İlacın Özellikleri ve Etki Şekli : DİMET-KATRE ,buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici,suda dağılabilen granül bir herbisittir.Toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil aksamı hem de köklerinden alınır.Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimini önler.Yabancı otlar üzerinde etkisinin görülebilmesi için 15-20 gün geçmesi gerekir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Uygulama Zamanı : DİMET KATRE,yabancı otlar çıktıktan sonraki  dönemden buğday kardeşlenme sonuna kadar uygulanabilir.Ancak daha iyi sonuç almak için mümkün olduğunca erken uygulanması tavsiye edilir.Düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda etkisini kaybetmez.Sıcaklığın 20 §C’ nin üzerinde olduğu günlerde ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

 

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli ,aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır.İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için  ,önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır.Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.Dekara 20-40 litre su kullanılması tavsiye edilir ve düz yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:Tavsiye dozu üzerinden bir depo ilaç için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Aletin karıştırıcısı çalıştırılır vaziyette iken ilaçlı su miktarı tanka konur.İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır.İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.İlaçlama sırasındaki çevredeki ürünlere gitmemesi ,zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır.

İlaçlama Aletinin Temizlik İşlemi:Daha sonra ilaçlama yapılacak kültür bitkilerine zarar vermemek için ilaçlamadan hemen sonra ilaçlama aleti ve koruyucu ekipman iyice temizlenmelidir.İlacın eseri miktarının dahi aletten temizlenmesine büyük özen gösteriniz.Aşağıdaki tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır:

-İlaçlama alet sistemini iyice süzdürerek boşaltınız.Birkaç dakika süreyle aletin tankını ,ilaçlama çubuğunu ve memelerini temiz su ile yıkayınız,çalkalayınız.

-Aletin deposuna dörtte bir (çeyrek) seviyesine kadar temiz su koyun ve bunun üzerine 200 litre suya 1 litre hesabı ile çamaşır suyu (%5.2’lik sodyum hipoklorit) ilave ediniz.Hortumları,ilaçlama çubuğunu çalkalayın ve karıştırıcı faal durumda iken bu mahlülü 15 dakika süreyle aletin deposunda tutun ,sonra memeler kanalı ile bu mahlülü boşaltınız.

-Aleti çamaşır suyundan iyice arındırmak için tankı temiz su ile iyice çalkalayınız ve memeler vasıtası ile bu suyu dışarı atınız.

-Memeler ve süzgeçler çıkarılmalı ve koruyucu ekipman ile birlikte ayrıca temizlenmelidir.

 

SINIRLAMALAR:

-DİMET-KATRE, buğday/buğday, buğday/nadas , arpa/arpa, arpa/nadas, buğday/arpa, arpa/buğday alanlarında kullanılması tavsiye edilir.

-DİMET-KATRE uygulamasını takip eden yılda her çeşit buğday ,arpa bir kısıtlama olmaksızın ekilebilir.

-DİMET-KATRE, kuraklık zararı çeken ,su basmış ,hastalık ve böcek zararına uğramış buğday tarlalarında uygulanmamalıdır.

-DİMET-KATRE,serbest kireç ihtiva eden tarlalarda uygulanmamalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DİMET-KATRE (Dicamba+Triasulfuron), isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu B ve O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için DİMET-KATRE (Dicamba+Triasulfuron)'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B ve O  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla veya gübre ve kimyasallarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım önlemlerini alınız,Derhal doktor çağırınız ve hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız,kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız.DERİYE temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı ,vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır.GÖZE temas halinde ,göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler  dakika süre ile yıkanmalıdır.SOLUNMUŞSA,temiz havaya çıkartılmalı,nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır.Derhal tıbbi yardım istenmelidir.YUTULMUŞSA hastayı kusturmayınız.Baygın hastaya hiçbir şey verilmez.Hastayı ilaç ambalajı ve etiketi ile birlikte derhal doktora götürünüz.

 

 

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

(Zehirlenme Durumlarında; Uzem’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.)

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • İlaçlama sırasında ilacın çevredeki kültür bitkilerine sürüklenmemesine azami gayret gösterilmelidir.Bunun için rüzgarı arkanıza alarak ilaçlama yapınız.
  • Bulaşık alet ve ekipmanları  sabun veya sodalı su ile yıkayınız.
  • Yeni ilaçlanan alanlarda 24 saatten önce hayvan otlatılmamalı,evcil hayvanların buralara girmesine izin verilmemelidir.
  • Suda yaşayan canlılar  için zararlıdır.  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Bitki koruma ürünü normal koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

Depolama DURUMU  :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan  depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. +35 §C’nin üzerinde ve -10 §C’nin altında depolamayınız