P��LER-TH��RAM

PİLER-THİRAM

PİLER-THİRAM

PİLER-THİRAM

PİLER-THİRAM

PİLER-THİRAM

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 80 THIRAM ISLANABİLİR TOZ (WP) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Şeftali Monilya
(Sclerotinia laxa)
300 g / 100 lt su 14 gün
Yaprak delen
(Wilsonomyces carpophylus)
Kayısı Monilya
(Sclerotinia laxa)
200 g/ 100 lt su 14 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
150 g/ 100 L su 14 gün
Armut Karaleke
(Venturia pyrina)
150 g/ 100 lt su 14 gün
Erik Cep hastalığı
(Taphrina pruni)
300 g/ 100 lt su 14 gün
Kiraz Monilya
(Sclerotinia laxa)
150 g/ 100 lt su 14 gün
Soğan Sürme
(Urocystis cepulae)
5,0 kg/100 kg arpacık -
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
300 g/100 kg tohum 14 gün
200 g/100 lt su (yeşil aksam ilaçlaması)
Sebzeler Kök çürüklüğü
(Rhizoctonia spp.),(Pythium spp.),(Fusarium spp.),(Sclerotinia spp.),(Alternaria spp.)
200 g/ 100 kg-tohum -
Kavun Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
300 g/100 kg tohum -
Karpuz
Fasulye Kök Çürüklüğü
(Fusarium spp.Macrophomina phaseoli,Rhizoctonia spp)
300 g/ 100 lt su 14 gün
Fındık Fındık faresi (Mucardinus sp.) 4 kg/ 100 lt su 14 gün
Yediuyur
(Glis glis)(Kaçırıcı repellent olarak)
Fidan ve Omcalarda Tarla tavşanı
(Lepus europaeus)
150 g/1 lt su -
Ada tavşanı
(Oryctolagus cuniculus)
Tütün
(Fidelikte)
Çökerten (Damping-off) 200 g/100 lt su veya
2,5-3 gr/ m2
14 gün
Şeker Pancarı Kök boğazı yanıklığı
(Phoma betae)
400 g/ 100 kg tohum -

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile   doldurulur.Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır.Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Kontak olarak etki eder. Hastalık etmenlerinin sporlarının çimlenmesine engel olur.

Elma ve Armut Karaleke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama, pembe gonca (elma), beyaz rozet (armut) devresi ikinci ilaçlama, çiçek taç yapraklarının % 70 - 80’i döküldüğünde üçüncü ilaçlama yapılır ve hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

Erik Cep hastalığında 1 .ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Delen hastalığına karşı 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra ,2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan hemen önce,3.ilaçlama meyve kılıftan sıyrılırken yapılmalıdır.

Nohutta Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3 - 4 saat önce nohut tohumları bir saat süre ile su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.

Tarla ve Ada Tavşanına karşı fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır.

Fındık Faresi ve Fındıkta Yedi Uyura karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

Tütün fidelerinin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ( damping  off) 200 g/100 L su veya 2.5-3 g/muygulanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Benomyl,Carboxin ve Triadimenol terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.Bakırlı fungusitlerle karıştırılamaz.Bitkilere bakırlı ilaç uygulamasının hemen ardından Piler-Thiram tatbikatı yapılmamalıdır.Bakırlı ilaç tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER-THİRAM Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 09.04.2010 tarih ve 7655 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız  Türk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve

2008 69123 sayılı tescil belgesini haizdir.