��LMA CAPTAN

İLMA CAPTAN

İLMA CAPTAN

İLMA CAPTAN

İLMA CAPTAN

İLMA CAPTAN

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 50  CAPTAN ISLANABİLİR TOZ (WP) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
150 gr / 100 lt su 3 gün
Armut Karaleke
(Venturia pyrina)
150 gr / 100 lt su 3 gün
Erik Cep hastalığı
(Taphrina pruni)
300 gr / 100 lt su 3 gün
Şeftali Monilya
(Sclerotinia laxa)
300 gr / 100 lt su 3 gün
Şeftali ve Kayısı Yaprak delen 
(Wilsonomyses carpophilus)
300 gr / 100 lt su 3 gün
Yenidünya Karaleke
(Venturia inaequalis var.eribotryae)
300 gr / 100 lt su 3 gün
Turunçgil Kahverengi çürüklük
(Phytophthora citrophthora)
300 gr / 100 lt su
Meyve enfeksiyonlarında
7 gün
Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)
300 gr / 100 lt su 3 gün
Ölü kol
(Phomopsis viticola)
250 gr / 100 lt su
Yaz uygulamasında kullanılır.
Domates Mildiyö
(Phythopthora infestans)
300 gr / 100 lt su 7 gün
Yaprak küfü
(Cladosporium fulvum)
250 gr / 100 lt su
Marul Mildiyö
(Bremia lactucae)
300 gr / 100 lt su 7 gün
Patates Mildiyö
(Peronospora destructor)
350 gr / 100 lt su 7 gün
Sebze Fideleri Fidelerde kök çürüklüğü (çökerten)
(Phythopthora spp.,Rhizoctonia solani,Pythium spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp.)
200-250 gr / 100 lt su 7 gün
Sebzeler Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)
250 gr / 100 lt su 7 gün
Karanfil Pas
(Uromyces dianthi)
250 gr / 100 lt su 7 gün

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır.İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım karıştırılarak dökülür ve kalan su miktarı ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ :

Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslancak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta Karaleke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde,3.ilaçlamalar çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Elmada Karaleke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce),3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ,4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik Cep Hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftalide Monilya: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),2.ilaçlama tam çiçeklenme döneminde (%90-100) yapılmalıdır.

Kayısıda Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır.

Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük: 1.ilaçlama sonbaharda yağışlar başlamadan önce Ekim ayında yapılır.Havalar yağışlı giderse 2.ilaçlama 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.

Yenidünyada Karaleke:1. ilaçlama sonbaharda çiçekler kabarmadan önce,2.ilaçlama çiçek ve tomurcuklar açılmadan önce ,3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,4. ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm,2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm,3.ilaçlama sürgünlerin 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca,2.ve daha sonraki ilaçlamalar hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebzelerde Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken ilaçlamaya başlanır.

Karanfilde Pas: Çelikler sıraya geçilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün arayla ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 derece veya en düşük sıcaklığın 10 dereceyi bulması ile ilaçlanmaya başlanır.Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede veya tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulma,serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 kez ilaçlama yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Diğer bitki koruma ürünleri ile karışabilir.Karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Toksisitesi düşük olup,özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

İLMA CAPTAN  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 02.02.2005 tarih ve 5014 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.