S��MDON��L 72 WP

SİMDONİL 72 WP

SİMDONİL 72 WP

SİMDONİL 72 WP

SİMDONİL 72 WP

SİMDONİL 72 WP

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 64 MANCOZEB + % 8 METALAXYL ISLANABİLİR TOZ (WP)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Bağ Bağ mildiyösü
(Plasmopara viticola)
250 gr / 100 lt su 14 gün
Kabakgil Yalancı mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
250 gr / 100 lt su 5 gün
Patates Patates mildiyösü
(Phytopphthora infestans)
250 gr / da 14 gün

 

ÖZELLİKLER :

SİMDONİL 72 WP bağ,kabakgiller(hıyar,bostan,kabak) ve patateste Mildiyö hastalıkları mücadelesinde kullanılan residüel ve sistemik etkili bir fungisittir.Ssitemik etkili bir fungisit olan Metalaxyl çok kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki öz suyunun nakli ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır.Böylece fungal gelişmeyi ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç uygulamasından sonra meydana gelen yeni aksamda dahil olmak üzere mantarlara karşı dahilen korur.Mancozeb koruyucu bir fungisit olup bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler.Bu iki maddenin kombinasyonu ile SİMDONİL 72 WP hastalığa karşı bitkiyi dahilen ve haricen üstün şekilde korur.

 

KULLANMA TALİMATI :

SİMDONİL 72 WP hastalık çıkışından önce önleyici olarak kullanılmalıdır. SİMDONİL 72 WP’den kontakt bir fungisite dönerken,bu ilaçlamayı son SİMDONİL 72 WP uygulamasından 7 gün sonra yapınız.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ :

Tavsiyelere uygun kullanıldığında SİMDONİL 72 WP tavsiye edilen ürünlerde fitotoksisite riski olmaksızın uygulanabilir.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlamadan önce aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli,tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır.Önce aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız.Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suya karıştırınız.Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken ilacın bu ön karışımını tanka dökünüz.Sonra tankı hizasına kadar su ile doldurunuz.İlaçlama sırasında karıştırıcı faal olmalıdır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Bağ: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanlarda (enfeksiyondan önce) başlanır.Azami 3 uygulama yapılır.İlaçlama aralığı 10-14 gündür.Son uygulamadan 7 gün sonra kontakt bir fungisit uygulaması tavsiye edilir.

Kabakgiller: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanlarda (enfeksiyondan önce) başlanır. .Azami 3 uygulama yapılır.İlaçlama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontakt bir fungisit uygulaması tavsiye edilir.

Patates Mildiyösü: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanlarda (enfeksiyondan önce) başlanır. .Azami 3 uygulama yapılır.İlaçlama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontakt bir fungisit uygulaması tavsiye edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Belirtilen mahsüllerde kullanılan fungisit,insektisit,akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karıştırılabilir.Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

SİMDONİL 72 WP Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 30.06.2008 tarih ve 6401 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 01.06.2007 tarih ve

2007 29719 sayılı tescil belgesini haizdir.