P��LER-MANEB

PİLER-MANEB

PİLER-MANEB

PİLER-MANEB

PİLER-MANEB

PİLER-MANEB

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 80  MANEB ISLANABİLİR TOZ (WP) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR 

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Antep Fıstığı Karazenk
( Septoria pistacina)
300 g / 100 L su 28 gün
Armut Karaleke
(Venturia pirina)
300 g / 100 L su 21 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
300 g / 100 L su 21 gün
Şeftali Yaprak Delen
(Coryneum beijerinckii)
300 g / 100 L su 21 gün
Soğan Mildiyö
(Peronospora destructor)
200 g / 100 L su 28 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g / 100 kg tohum 28 gün
200 g / 100 L su yeşil aksam
Kabakgiller Yalancı Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
170 g / 100 L su 28 gün
Fasulye Pas (Uromyces appendiculatus) 200 g / 100 L su 28 gün
Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
Domates Yaprak Küfü
(Cladosporium fulvum)
200 g / 100 L su 28 gün
Mildiyö
(Phytophthora infestans)
Sebze** Fide Kök Çürüklüğü
( Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,Sclerotinia spp.)
200 -250 g. /100 L su 200 g /100 kg tohum 28 gün
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi
( Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
200 g / 100 L su 7 gün
Kavun,Karpuz Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 g / 100 L su 28 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı
( Alternaria solani)
200 g / 100 L su 28 gün
Patlıcan
Patates
Hububat Sürme (Tilletia spp.) 150 g /100 kg tohum -
Buğday
Buğday Pas
( Puccinia spp.)
350 g / da 28 gün
Patates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
300 g / 100 L su 14 gün
Uyuz
(Streptomyces scabies)
1600 g / 100 kg tohum
Ceviz Antraknozu
(Gnamonia leptostyla
300 g / 100 L su 21 gün
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi
(Cercospora arachidis)
250 g / 100 L su 28 gün
Karanfil Pas
(Uromyces caryophyllus)
200 g / 100 Lsu -
Aspir Yaprak Lekesi
(Alternaria carthami)
200 g / 100 L su 7 gün
Şerbetçiotu Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
150 g / 100 L su 7 gün
Bağ*** Ölü kol
(Phomopsis viticola)
200 g /100 L su 21 gün

 

** Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

*** Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.(Bağda ölü kola)

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır.Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armut Karaleke;1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında,2. İlaçlama beyaz rozet döneminde,3. İlaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma Karalekesi; 1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. İlaçlama pembe rozet döneminde(çiçekler ayrı   ayrı görülünce), 3. İlaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4. ve diğer ilaçlamalar  ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Delen;1. İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,2. İlaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

Soğan Mildiyösü; Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Nohut Antraknozu; Antraknoz hastalığına karşı;ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra;yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.

Yeşil Aksam İçin; Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.

Kabakgillerde Yalancı Mildiyö; İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığı dönemde yada çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır.

Fasulye Antraknozu ;  Çevrede  ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye Pası ; Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.Birer hafta arayla pasın şiddetine göre 3-5 uygulama yapılmalıdır.

Domates Mildiyösü; Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Yaprak Küfü; Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü(çökerten);100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek şekilde iyice karıştırılarak tohum ilaçlanır.

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi; Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanır,10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.

Kavun,Karpuz  Antraknozu; Çevrede kavun-karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılmalıdır.

Domates,Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı;İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlanmaya başlanmalıdır.

Buğdayda Sürme; Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.

Buğdayda Pas; İlk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir,10 gün sonra 2. İlaçlama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü; Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C’ yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama serin ve yağışlı bölgelerde 1’er hafta arayla 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Patates uyuzu; Patates dikiminden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.

Yer Fıstığı Yaprak Lekesi; İlaçlamaya   ekimden 4-5 hafta sonra başlanır,7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.

Şerbetçi Otu Mildiyösü; İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100cm olduğunda ilaçlamaya başlanır çiçek dönemine kadar 1’er hafta ara ile   tekrarlanır.Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10 ar gün aralıklarla devam edilir.

Karanfil pası; Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10 gün ara ile ilaçlanmaya başlanmalı.

Aspir Yaprak Lekesi; Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Bağda Ölü Kol;1. İlaçlama sürgünler 2-3 cm,2.ilaçlama 8-10 cm,3. İlaçlama 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bakırlılar hariç, diğer tarım ilaçlarıyla karıştırılarak kullanılabilir.Tereddüt halinde fiziksel karışım denemesi

yapılmalıdır.

                                   

ÇEVREYE ETKİSİ :

 

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER-MANEB  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 07.12.2010 tarih ve 8086 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Türk Patent Enstitüsü’nün 27.11.2008 tarih ve 2008 69121 sayılı tescil belgesini haizdir.