P��LER BEN

PİLER BEN

PİLER BEN

PİLER BEN

PİLER BEN

PİLER BEN

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

LİTREDE 125 gr FLUTRIAFOL SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR 

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Buğday Pas
(Puccinia spp.)
100 ml / da 35 gün
Şekerpancarı Pancar yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)
50 ml / da 35 gün

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlamadan önce alet kalibre edilerek dekara atılacak su miktarı tesbit edilir.Kalibrasyondan sonra gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır.Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.İlaçlama aleti olarak kullanılan tarla pülverizatörleri en az 2.1 bar basınçla çalıştırılmalı ve dekara en az 25 litre su atılmalıdır.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

İlaçlamadan iyi sonuç almak için ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.  

 

Buğdayda Pas Hastalığ: İlaçlamaya,yapraklarda ilk pas püstülleri görüldüğü zaman başlanır. Dekara atılacak su miktarı en az 25 litre ve ilaçlama aletini basıncı 2.1 atm olmalıdır.

Şeker Pancarında Yaprak Leke Hastalığı: Şekerpancarı erişkin yaprakların %5’inde birer Cercospora lekesi görüldüğünde ilk ilaçlamaya başlanmalıdır.Tekrar görüldüğünde ilaçlamalar tekrarlanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Lambda cyhalothrin, Primicarb, Captan , Maneb ve Mancozeb terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER BEN  markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 12.07.2011 tarih ve 2011 57958 sayılı tescil belgesini haizdir.