P��LER L��NT

PİLER LİNT

PİLER LİNT

PİLER LİNT

PİLER LİNT

PİLER LİNT

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 50 TRIFLOXYSTROBIN SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Kabakgiller
(Kavun)
Külleme
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
15 gr / 100 lt su 3 gün
Bağ Külleme
(Uncinula necator)
10 gr / 100 lt su 35 gün
Elma Karaleke (Ventruia inaequalis) 15 gr / 100 lt su 14 gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı
(Alternaria alternata f.sp. citri)
20 gr / 100 lt su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı
(Pyricularia oryzae)
20 gr / da 35 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
20 gr / da 3 gün
Kayısı Yaprak delen hastalığı
(Coryneum beijerinckii)
12.5 gr / 100 lt su 14 gün

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ilaç tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar su ile dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar su ile tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ :

Kavunda Külleme: İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı.Hastalığın seyrine göre 7-10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.Hastalığın yoğun olduğu hallerde 7 güne indirilmelidir.

Bağda külleme: 1. ilaçlama:Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince,

                          2.ilaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında,

                          3.ilaçlama: İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Diğer ilaçlamalar 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir.

Elmada Karaleke:1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman

                             2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde,

                             3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

Diğer ilaçlamalar iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

 

Turunçgilde Kahverengi leke hastalığı: İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır, gerekirse 12-14 gün arayla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltikte Yanıklık: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Karpuzda Erken Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kayısıda yaprak delen: 1. İlaçlama; sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. İlaçlama; İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3. İlaçlama; meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır.

 

DİKKAT: Dayanıklılık gelişme riskini azaltmak için PİLER LİNT bir sezonda yapılacak toplam ilaçlama sayısın üçte birinden fazla sayıda kullanılmamalıdır. Örneğin 6 ilaçlamanın ikisi PİLER LİNT ile diğerleri etki mekanizması farklı ilaçlar ile yapılmalıdır.

 

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiyelere uygun şekilde kullanıldığında , önerilen bitkilerde herhangi bir fitotoksisiteye neden olmaz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet PİLER LİNT diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce PİLER LİNT sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konulmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar “suda erir ambalajda (WSB) ise”, depoya önce bunlar sonra PİLER LİNT ilave edilmelidir.

 

Yayıcı yapıştırıcı ve metil parathion terkipli ilaçlarla karıştırmayın.

 

Bağda, Parathion methyl, Chlorpyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Elmada, parathion methyl terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Golden gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklarda hafif kahverengileşme ve kıvrılmaya neden olabilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

PİLER LİNT markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 12.07.2011 tarih ve 2011  57961 sayılı tescil belgesini haizdir.