HETTYNOL 71,5 WG

HETTYNOL 71,5 WG

HETTYNOL 71,5 WG

HETTYNOL 71,5 WG

HETTYNOL 71,5 WG

HETTYNOL 71,5 WG

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

% 70 FOLPET+ % 1.5 TRIADIMENOL SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

                KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Bağ Külleme
(Uncinula necator)
200gr/100 lt su 40 gün (şaraplık)

10 gün (sofralık)
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
200gr/100 lt su
Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)
200gr/100 lt su
Hıyar Külleme (Erysiphe cichoracearum
(Sphaerotheca fuliginea)
200gr/100 lt su 7 gün
Mildiyö
(Pseudoperonaspora cubensis)
Domates Külleme
(Leveillula taurica)
200gr/100 lt su 7 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
200gr/100 lt su 7 gün

 

ÖZELLİKLER :

HETTYNOL 71,5 WG sistemik bir aktif madde olan Triadimenol ile kontakt etkiye sahip Folpet içermektedir.Triadimenol, triazole grubuna ait bir fungusit olup, ergosterol biosentezini engelleyen bir maddedir. Triadimenol vasküler sistem vasıtası ile yukarıya doğru hareket ile yeni oluşan gövde kısımlarında da tam koruma sağlar. Folpet koruyucu özelliği olan kontakt etkiye sahip bir aktif maddedir. Sülfür-Hidrojen bağlarını bağlayarak mantarın solunum prosesini engeller.

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur, tavsiye edilen miktardaki ilaç bir miktar su ile karıştırılarak  depoya ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ :

Bağ küllemesi için; Sürgünler 25-30 cm iken ilaçlamalara başlanır.İkinci ilaçlama: Koruklar sacma tanesi iriliğinde olunca yapılır. Diger ilaçlamalara ilacın etki süresi olan 10 gün dikkate alınarak devam edilir. İlaçlama rüzgarsız havada yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü için; Tahmin ve Uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde hastalık görülmeden önce ilaçlamaya başlanmalıdır.

1 ilaçlama: sürgünler 25-30 cm olunca

2. ve daha sonraki ilaçlamalar 10’ar gün aralıklarla uygulanır.Tahmin ve uyarı sisteminin  uygulandıkları yörelerde ilanlara göre ilaçlama tarihleri takip edilip ilaç 10’ar gün aralıklarla uygulanmalıdır.

Kurşuni Küf; Hastalığı ile mücadele üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilacın 10’ar günlük aralıklarla kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Domateste külleme; hastalığında   ise hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri  görüldüğünde bitkilerin her tarafı iyice ilaçlanır.

Hıyar; için hastalık görülmeden  veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde bitkinin her tarafı iyice ilaçlanır.

Elma; Karaleke ilaçlamaları için ilaçlama zamanı,

1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5  gün önce)

2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çicekler ayrı ayrı görüldüğünde

3. ilaçlama çicek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde

4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10’ar günlük aralıklarla uygulanır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Aşırı derecede alkali karekter gösteren ilaçlar dışında,  yağlar, dinitro bileşikleri hariç diğer insektisit, fungusitler  ile ön karışım testi yapıldıktan ve ufak bir parsele ön uygulama yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

HETTYNOL 71.5 WG Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 14.04.2010 tarih ve 7671 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 16.06.2008 tarih ve 2008 35933 sayılı tescil belgesini haizdir.