N��XAR

NİXAR

NİXAR

NİXAR

NİXAR

NİXAR

FUNGİSİT (MANTAR  İLACI)

LİTREDE 60 gr TEBUCONAZOLE TOHUM İLAÇLAMASI İÇİN AKICI KONSANTRE (FS) 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE
Buğday Sürme
(Tilletia spp.)
50 ml/100 kg tohuma -
Rastık (Ustilago nuda tritici)
Arpa Kapalı rastık
(Ustilago hordei)
50 ml/100 kg tohuma -
Açık rastık
(Ustilago nuda hordei)
Yaprak çizgi hastalığı
(Pyrenophora graminea)

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI ve KULLANMA ŞEKLİ :

100 kg tohumu ilaçlamak için gerekli olan 50 ml ilaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırılır. Bu karışım, düz ve temiz bir zemin üzerine konmuş tohum üzerine yavaş yavaş dökülürken, bir taraftan da kürek ile karıştırılır. Karıştırma işlemine tüm tohumlar homojen olarak iyi bir şekilde ilaçlanana kadar devam edilir. Eğer ilaçlama varil (kaskat) içerisinde yapılacaksa, 100 kg tohum için önerilen 50 ml ilaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında ilaçlama varili çevrilerek tohumların homojen olarak, iyi bir şekilde ilaçlanması sağlanır. İlaçlama tertibatı olan yerlerde ise bir ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde ilaçlanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. (Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir.). İdeal su miktarı tohumu iyi bir şekilde kaplayan, fakat akmayan miktardır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar ilaç, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır.İlaçlama deposuna konmak suretiyle ilaçlama yapılır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Imidacloprid terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir ilaçla karıştırılmasına gerek yoktur.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

 

ANTİDOTU  :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

Müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

 

NİXARGıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 07.06.2012 tarih ve 8698 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatnamesi haizdir.Markamız Türk Patent Enstitüsü’nün 21.08.2008 tarih ve 2008 49942 sayılı tescil belgesini haizdir.